Nordiske Mediedager

Færre enn hver femte nordmann forstår Grunnloven

Pressemelding   •   feb 26, 2014 10:51 CET

Mindre enn en av fem nordmann har lest og forstått Grunnloven, viser Medieundersøkelsen 2014. Blant journalister er det enda færre som skjønner hva som står i loven. - Skremmende lav bevissthet, mener Frank Aarebrot.

Fredag skal professor Frank Aarebrot forelese på direkten i 200 minutter på NRK 2, i anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven. Et av poengene som Aarebrot vil være innom, stammer fra årets Medieundersøkelse i regi av Nordiske Mediedager. Undersøkelsen utføres hvert år blant folk flest, norske journalister og redaktører. I år har den med et par spørsmål om folks forhold til Grunnloven. Et av dem er om folk har lest Grunnloven, og i så fall hvor mye av den de forstod.


Advarer mot modernisering

Blant publikum er det 61 prosent som svarer at de aldri har lest Grunnloven. 18 prosent svarer at de forsto alt eller mesteparten, 10 prosent at de forsto omtrent halvparten og 11 prosent at de forsto mindre enn halvparten eller omtrent ingenting.
- Svarene gjenspeiler at Grunnloven er vanskelig tilgjengelig på grunn av sin gammelmodige språkbruk og juridiske terminologi. Jeg føler meg ganske sikker på at ingen, heller ikke dem som svarer at de skjønte alt, forstår alle ordene i Grunnloven, sier Aarebrot.

I forbindelse med grunnlovsjubileet har det vært mye snakk om å modernisere språkbruken i Grunnloven. Aarebrot advarer mot en ukritisk modernisering.

- Det er ingenting galt med å oversette Grunnloven til moderne norsk, enten det er bokmål eller nynorsk. Det er gjort flere ganger, og blir som å oversette den til engelsk eller svensk. Men spørsmålet er om hvilken versjon som skal være den juridisk bindende. Selv den minste nyanseforskjell mellom gammel og ny versjon kan få store konsekvenser for lovfortolkningen, så da gjelder det ikke å forhaste seg, sier Aarebrot.


Mer opptatt av Vær Varsom enn Grunnloven 

Medieundersøkelsen viser at journalister ikke har noe nærmere forhold til Grunnloven enn folk flest. 60 prosent av de spurte journalistene sier at de aldri har lest Grunnloven, og bare 16 prosent svarer at de forsto mesteparten av den. Det er faktisk litt færre enn blant publikum generelt.

Blant norske redaktører er det litt større bevissthet om Grunnloven. Et knapt flertall (55 prosent) har lest den, og 25 prosent svarer at de skjønte mesteparten.

 -Spesielt paragrafene som handler om ytringsfrihet og trykkefrihet burde være innarbeidet hos journalister og redaktører. Men vi ser jo at norske journalister har en skremmende lav bevissthet om viktigheten av å vedlikeholde ytringsfrihetsparagrafen. De er mer opptatt av Vær Varsom-plakaten enn Grunnloven, sier Aarebrot.

 Han mener journalister i langt større grad burde kjempe for å beskytte kildenes ytringsfrihet, for eksempel ansatte i offentlig sektor som stadig oftere opplever at overordnede gir dem munnkurv.

 - Da burde man slått i bordet med Grunnloven og vist til at en slik munnkurv er grunnlovsstridig, mener Aarebrot.

 
Medieundersøkelsen har i år for første gang med ungdom mellom 16 og 25 som en egen gruppe. Når det gjelder kjennskap til Grunnloven, skiller ungdom i liten grad seg ut. 66 prosent svarer at de aldri har lest loven, mens 14 prosent har skjønt mesteparten av dem.

 Medieundersøkelsen 2014 er utført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske Mediedager i februar 2014. Et representativt utvalg på rundt 2000 respondenter er spurt innen gruppene publikum generelt, unge mellom 16 og 25 år, journalister og redaktører. Resultatene vil bli avslørt i tiden frem til Nordiske Mediedager i Bergen, der de settes under debatt 8. mai.


Ansvarlige for undersøkelsen er professor Frank Aarebrot, tlf 970 68 396 og journalist Pål Andreas Mæland, 995 30 634.
Medieundersøkelsen utføres i samarbeid med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, og støttes av Fritt Ord og Rådet for anvendt medieforskning.

   


Nordiske Mediedager er Nordens største årlige mediekonferanse. Hos oss får du tre stappfulle dager med faglig oppdatering og inspirasjon, presentert av topp fagfolk fra inn- og utland. Og ikke minst, prisdryss og festkarameller på kveldstid! Sett av 8. - 10. mai til Mediedager i Grieghallen, Bergen.