FN-sambandet

Ungdomskonferanse i Narvik: «Hvorfor bry seg?»

Pressemelding   •   okt 16, 2014 12:41 CEST

Stor ungdomskonferanse om menneskerettigheter og demokrati i Narvik: 

- Menneskerettighetsbrudd skjer ikke bare der ut i den store verden. De skjer også her hjemme hos oss, sier informasjonsrådgiver i FN-sambandet Tim Dassler

FN-sambandet arrangerer i samarbeid med NarviksenteretTVIBIT, og Narvik videregående skole, studiested Frydenlund, en ungdomskonferanse for om lag 260 elever.

Tema for konferansen er menneskerettigheter, demokrati og hvorfor vi skal bry oss om disse.

- Vi ønsker å sette fokus på utfordringene knyttet til menneskerettigheter internasjonalt, men også her hjemme i Norge, sier avdelingsleder i FN-sambandet Nord Jarle Rotvold Johansen.

Lenke: Se hele programmet her

Narvikordføreren Tore Nysæter åpner konferansen med appell og et enkelt budskap «Det nytter å bry seg!»

I løp av dagen skal ungdommene ikke bare lære om menneskerettigheter og demokrati, men de skal selv bli aktive og lære hvordan de kan bli hørt gjennom bruken av sosiale medier og hvordan de kan bruke stemmen sin gjennom å lage film.

Alle konferansedeltakerne har deltatt i en skrivekonkurranse i regi av Narvik VGS, studiested Frydenlund, hvor de har skrevet en oppgave om «Utfordringer knyttet til demokrati, menneskerettigheter, religions- og ytringsfrihet i et pluralistisk samfunn» og vinnerstilene kåres under konferansen.

Yousef Assidiq kommer på konferansen: Han er norsk konvertitt og tidligere del miljøet som nå kalles Profetens Ummah. Nå jobber Yousef som prosjektkoordinator for forebygging av radikalisering og ekstremisme i Minotenk – minoritetspolitisk tenketank. Han har et tydelig budskap til ungdommen «Det er viktig å bry seg!»

Narvik-jenta Inga Marie Nyseth kommer på konferansen. Hun har jobbet i palestinsk flyktningeleir i Libanon og blitt både trakassert, fengslet og kastet ut av Israel tidligere i år. Inga Marie skal fortelle om sitt engasjement og hvorfor det er viktig å bry seg.

Se: hele programmet for konferansen.

Kontakt:

FN-sambandet

Tim Dassler, tim.dassler@fn.no, 48353465

Narviksenteret

Joakim Anrøy, joakim@arnoy.org, 91916172

Narvik videregående skole

Marit Edvardsen, marit.edvardsen@nfk.no, 95148283

Innleder og Narvikjenta

Inga Marie Nyseht 90178475

Foto: Illustrasjonsfoto / FN-sambandet.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.