FNs høykommissær for flyktninger UNHCR

UNHCR og Flyktinghjelpen utvider samarbeidet

Pressemelding   •   des 13, 2013 12:25 CET

Flyktninghjelpen og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) signerte i dag en avtale som utvider samarbeidet mellom de to organisasjonene ytterligere, i deres innsats for å hjelpe millioner av mennesker rundt om i verden som er blitt tvunget på flukt eller er statsløse.

Avtalen ble undertegnet på et møte i Genève mellom FNs høykommissær for flyktninger António Guterres og generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland. Avtalen oppdaterer og utvider en eksisterende avtale fra 1992. UNHCR og Flyktninghjelpen har i løpet av de siste 20 årene jobbet sammen på flere områder, blant dem planlegging av beskyttelsesarbeid, behovsvurderinger, monitorering, opplæring, miljøsaker, fordrivelse på tvers av landegrenser og drift av flyktningleire.

-UNHCRs samarbeid med Flyktninghjelpen har holdt stand i over 20 år, og har blitt avgjørende for oss. Vårt håp er at dette strategiske partnerskapet vil føre til enda bedre kriserespons, og maksimere våre to organisasjoners betydelige ressurser på tvers av våre operasjoner, og dermed være direkte til nytte for flyktninger, asylsøkere, internt fordrevne og statsløse," sier FNs høykommissær for flyktninger António Guterres.

-Jeg er glad og stolt over å undertegne denne viktige fornyelsen av UNHCR og Flyktninghjelpens samarbeidsavtale. Den fornyede avtalen legger en ambisiøs plan for en utvidelse av samarbeidet mellom våre organisasjoner i noen av de vanskeligste områdene i verden, så vel som innen analyser og innovasjon, sier Egeland.

-Vi vil utnytte vår lange historie som operative partnere i sammenhenger der vi fortsatt ser langvarig fordrivelse, som i Pakistan, Afghanistan og Iran. Når vi nå står overfor en forferdelig krise i Syria og nabolandene, den største humanitære utfordringen i denne generasjonen, er det svært viktig at de humanitære organisasjonene er i stand til å samarbeide effektivt, legger Egeland til.

Avtalen som ble undertegnet torsdag etablerer et rammeverk for samarbeidet, snarere enn å fastsette en detaljert plan. De to organisasjonene vil i løpet av de neste månedene samarbeide for å utvikle konkrete handlingsplaner og prosjekter. Disse forventes å omhandle temaer som husly og kriseberedskap; bolig-, land- og eiendomsrettigheter, beskyttelse for flyktninger og internt fordrevne, vurderinger og analyser, kontantbasert respons, leirdrift, kapasitetsbygging hos lokale partnere, og felles talsmanns- og ressursmobilisering.


På bildet: UNHCRs António Guterres signerer samarbeidsavtalen med generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, 12. desember 2013.

Bildet av: UNHCR/S. Hopper


FNs høykommissær for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden,  upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kjønn. www.unhcr.no