FNs høykommissær for flyktninger UNHCR

UNHCRs Global Trends 2012: Høyeste antall flyktninger på 18 år

Pressemelding   •   jun 19, 2013 14:48 CEST

FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR, har gitt ut en ny rapport som viser at antallet flyktninger i verden i dag er på det høyeste nivået siden 19941. Syria-krisen er en av faktorene som har ført til det høye antallet.

UNHCRs årlige Global Trends redegjør for hva som skjedde i 2012 og er basert på informasjon fra regjeringer og samarabeidspartnere, samt UNHCRs egne tall. Rapporten viser at mer enn 45,2 millioner mennesker var på flukt i slutten av 2012, jamført med 42,5 millioner mennesker i slutten av 2011. Dette inkluderer 15.4 millioner flyktninger, 937,000 asylsøkere2 og 28.8 millioner internt fordrevne.

Krig er fortsatt hovedårsaken til at mennesker flykter. 55 prosent av alle flyktningene i UNHCRs rapport kom fra fem krigsherjede land: Afghanistan, Somalia, Irak, Syria og Sudan. Rapporten kartlegger også de store nye flyktningstrømmene fra Mali, internt i Den demokratiske republikken Kongo, samt flyktningstrømmene fra Sudan til Sør-Sudan og Etiopia.

“Disse tallene er alarmerende. De speiler både individuell lidelse og det internasjonale samfunnets problemer med å forhindre konflikter og finne løsninger,” sier António Guterres, FNs Høykommissær for flyktninger, øverste leder for UNHCR.

UNHCRs rapport belyser urovekkende tendenser innenfor flere områder, blant annet i hvor høy frekvens mennesker tvinges på flukt. I løpet av 2012 ble 7,6 millioner nye mennesker tvunget til å flykte, 1,1 millioner av dem som flyktninger og 6,5 millioner som internt fordrevne. Det vil si en ny flyktning eller internt fordreven person hvert fjerde sekund.

Det er også et økende gap mellom rike og fattige land i antallet de flyktninger som tas imot. Av de 10,5 millioner flyktningene under UNHCRs mandat (ytterligere 4,9 millioner palestinske flyktninger faller under mandatet til vår søsterorganisasjon UNRWA), befinner halvparten seg i land som har BNP per innbygger på mindre enn 5000 amerikanske dollar. Totalt befinner 81 prosent av verdens flyktninger seg i utviklingsland, sammenlignet med 70 prosent for ti år siden.

Barn under 18 år utgjør 46 prosent av alle flyktninger. I tillegg ble det i 2012 sendt 21 300 asylsøknader fra barn som var enslige eller skilt fra sine foreldre. Dette er det høyeste antallet enslige barn registrert av UNHCR, noen gang.

Det totale antallet flyktninger under ett år inkluderer nye flyktninger og eksisterende flyktninger fra tidligere år. Flyktninger som har vendt tilbake til sitt hjemland eller fått permanent oppholdstillatelse i et nytt land er ikke inludert i disse tallene. UNHCR arbeider for å hjelpe mennesker som tvinges på flukt, blant annet ved å gi beskyttelse og bistand, og ved å finne løsninger på deres situasjon. I 2012 kunne 2,7 millioner mennesker, hvorav 526 000 flyktninger og 2,1 millioner3 internt fordrevne, vende tilbake til sine hjem eller bosette seg i et nytt land. 74 800 personer fikk hjelp av UNHCR til gjenbosetting til et tredjeland.

De store mottakerlandene i 2012 var omtrent de samme som i 2011. Pakistan fortsatte å være vert for flere flyktninger enn noe annet land (1,6 millioner), fulgt av Iran (868 200) og Tyskland (589 700).

Også i 2012 kom flest flyktninger fra Afghanistan, dette innebærer at landet har vært det største flyktningproduserende landet i 32 år. I gjennomsnitt er én av fire flyktninger over hele verden afghanske, 95 prosent befinner seg i Pakistan eller Iran. Konflikten i Somalia er en annen langvarige konflikt, landet var verdens nest største flyktningproduserende land i 2012, til tross for at antallet flyktninger minsket. Irakere var den tredje største flyktning-gruppen (746 700 personer), etterfulgt av syrere (471400).

I 2012 var 28,8 millioner på flukt i eget land, det er det høyeste anttallet internt fordrevne på mer enn 20 år. Dette inkluderer 17,7 millioner som får hjelp av UNHCR. Denne hjelpen kommer ikke automatiske, men gis etter anmodning fra regjeringer. I Den demokratiske republikken Kongo og Syria økte antallet internt fordrevne i 2012.

Global Trends er UNHCRs ledende årlige rapport om mennesker på flukt. Ytterlig informasjon publiseres i UNHCRS statistiske årbøker, og i UNHCRs rapporter om asylsøknader i industrialiserte land. Den nye rapporten, med multimedia materiale, kan lastes ned på følgende webadresse:

http://unhcr.org/globaltrendsjune2013.

[1] De fleste som flyktet i 1994 kom fra Great Lakes-regionen i Afrika, tidligere Jugoslavia, Somalia, Afghanistan, Kaukasus, samt Liberia og Sierra Leone. [Online: URL http://www.unhcr.org/3eeed3df4.html]

2 Tallet 937 000 representerer antall asylsøknader som fortsatt behandles, utgangen av 2012. Antallet nye asylsøknader i 2012 var 893 700.

3 Kilde: IDMC

Foto: Gjennomsnitt antall nye mennesker på flukt per dag 2003-2012 © UNHCR / Global Trends 2012

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden,  upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kjønn. www.unhcr.no