Antidoping Norge

Unik antidopingsatsing i Trøndelag

Pressemelding   •   nov 18, 2011 10:45 CET

Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag og Antidoping Norge går sammen om å sette antidoping på timeplanen i alle fylkets videregående skoler.

PRESSEMELDING 18. NOVEMBER 2011:

- Dette er en unik satsing på den måten at antidoping aldri har blitt satt så systematisk på timeplanen tidligere i norsk skoleverk, sier Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge.

Antidoping Norge er av den klare oppfatning at bruken av dopingmidler utenfor den organiserte idretten har økt de siste årene. Denne bekymringen deles av Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Våren 2010 tok lederen av fylkestingets opplæringskomité, Karianne O. Tung (AP), initiativ til å utvikle pilotprosjektet som nå er igangsatt. 

NULLTOLERANSE. - Jaget etter den perfekte kroppen øker for hver dag som går. De siste årene har det kommet flere bekymringsmeldinger til oss politikere om at bruken av doping øker blant vanlig ungdom. Som eier av de videregående skolene har jeg muligheten til å gjøre noe for å sikre flere ei god og trygg ungdomstid. Vi skal hjelpe ungdom til å forstå at bruk av doping kan få særdeles alvorlige konsekvenser, og vi i Fylkeskommunen skal sammen med Antidoping Norge gå foran å vise at vi har ingen flere ungdommer å miste, sier Karianne O. Tung.

Pilotprosjektet strekker seg over to skoleår og avsluttes sommeren 2013. Fylkeskommunen og Antidoping Norge finansierer hver sin halvpart av prosjektet. Det er ansatt en prosjektleder i en 40 prosents stilling som skal ha ansvar for den direkte oppfølgingen av de 22 videregående skolene i fylket.

- Gjennom dette pilotprosjektet vil vi gi unge mennesker i Sør-Trøndelag kunnskap og informasjon nok til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse til dopingbruk i sine lokalmiljøer, det være seg innen idretten eller i samfunnet for øvrig, sier Halvor H. Byfuglien.

REN SKOLE. Antidoping Norge lanserte i fjor det interaktive skolekonseptet Ren Skole (www.renskole.no). Dette programmet vil bli en sentral del av skoleprosjektet i Sør-Trøndelag.

I tillegg til undervisning av elever vil det være et mål å øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til antidoping og mulige helsekonsekvenser ved dopingbruk blant ansatte ved skolene, idrettsledere i regionen, helsesøstre og andre som kommer i kontakt med risikoutsatte ungdomsmiljøer.

- Jeg er stolt over at Sør-Trøndelag fylkeskommune tar den økende dopingbruken blant ungdom på alvor, og det er fantastisk at Antidoping Norge er med på en så positiv måte for å få ned bruken av dopingmidler. Vi vil vise at det gjennom samarbeid faktisk er mulig å gjøre noe med samfunnsutfordringene. Gjennom denne piloten har vi mulighet til å nå flere tusen ungdom, og redder vi et liv så er det et utrolig verdifullt liv, avslutter Karianne O. Tung.