Samferdselsdepartementet

Universell utforming: Nær 8 millioner kroner til mer tilgjengelig kollektivtrafikk i Oslo kommune

Pressemelding   •   des 22, 2011 11:06 CET

- Storparten av midlene er foreslått til å utbedre T-banestasjonene Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland og Tøyen. Justering av avstand mellom plattform og T-banevogner er det viktigste tiltaket på disse stasjonene, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Oslo kommune har fått tilsagn om 7 803 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012.  I tillegg til de 6 505 000 kronene som er satt av til å utbedre T-banestasjonene, er det bevilget 548 000 kroner til etablering av ledelinjer på Gaustadlinjen (trikkelinjene 17 og 18), og 750 000 kroner til et forprosjekt for å utvikle et universelt utformet billettsalg for buss, trikk, T-bane og båt.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)