elskling.no

Unngå å tegne strømavtaler med telefonselgere

Pressemelding   •   sep 09, 2014 07:51 CEST

Daglig blir et tusentalls forbrukere kontaktet av telefonselgere og selgere på kjøpesentre, eller oppsøkt hjemme. I disse tilfellene har forbrukeren svært begrensede muligheter til å kontrollere avtalens konkurransedyktighet. Dette fører til en stor risiko for å bli lurt til å tegne en unødvendig dyr strømavtale. Elskling.no anbefaler husholdninger å sammenligne og bytte strømavtaler i fred og ro, ved hjelp av sammenligningsverktøyene som finnes på nettet.

Husholdningene utsettes daglig for telefonselgere og selgere i kjøpesentre eller på byen. Det er viktig å være kritisk til informasjonen som slike selgere presenterer. For eksempel kan spotprisprodukter presenteres på ulike måter. Én selger lover strøm uten påslag, en annen lover samme pris som strømleverandøren selv betaler for strømmen, mens en tredje presenterer en avtale uten faste avgifter. Hvor mye disse avtalene koster i sin helhet er umulig å vite basert på informasjonen som blir gitt. Faste avgifter får en større negativ innvirkning på totalprisen for husholdninger med lavt strømforbruk. På samme måte har et lite påslag stor priseffekt for husholdninger med høyt strømforbruk.

– Det er ikke rart at kundene blir forvirret av alle tilbudene de får fra ulike selgere og strømselskaper. Ofte presenteres vilkår og priser på forskjellige måter, avhengig av hvem selgeren er. Får man et tilbud over telefon eller på byen, bør man alltid takke nei med én gang. Vi anbefaler forbrukerne å selv sammenligne og bytte strømavtale ved hjelp av verktøyene som finnes på nettet. Slik kan de i fred og ro gå gjennom tilbudet i sin helhet og forsikre seg om at de tegner en konkurransedyktig avtale, sier Jens Regnström, landssjef for strømbyttetjenesten elskling.no.

Å sammenligne produkter uten et verktøy krever at kunden har forståelse for de ulike priselementene og vilkårene for avtalen. Priselementene består av mange deler, som for eksempel strømpris, påslag og elsertifikat, faste avgifter, fakturaavgifter, administrative avgifter og eventuelle straffeavgifter. Faste avgifter og straffeavgifter er typisk informasjon som selgerne velger å ikke nevne. Dette kan innebære store prisforskjeller mellom to avtaler som for en forbruker fremstår som identiske.

En enkel sammenligning på elskling.no viser at forskjellen i påslag mellom den billigste og dyreste spotprisavtalen kun er på 1,5 øre/kWh. Totalprisen for den billigste avtalen er 30,74 øre/kWh i august, mens den dyreste koster 39,63 øre/kWh. Forskjellen i påslaget er veldig liten, men totalprisene for avtalene er svært forskjellige når alle kostnadsposter er medregnet. For en husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh innebærer denne prisforskjellen 1780 kroner i året.

– Det finnes kun én måte for forbrukerne å sikre seg en god strømavtale på i dag, og det er å bruke en sammenligningstjeneste på nettet, sier Jens Regnström.

På elskling.no er alle avgiftene inkludert når en strømavtale presenteres i søkeresultatet. Eventuelle faste avgifter regnes om til en pris per kilowattime basert på kundens forbruk, og legges til strømpris, påslag, elsertifikat og måneds-, års- og fakturaavgifter. På denne måten presenteres alle kostnadene som avtalen medfører.

Om elskling.no – Norges første tjeneste for sammenligning og skifte av strømkontrakter

elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verktøy som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og øker antallet som aktivt velger strømleverandør. Tjenesten ble først lansert i Sverige – elskling.se – og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 300 000 svensker å sammenligne og bytte strømavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeniører fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen års erfaring fra næringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med høy kvalitet som øker transparensen på det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no