Mattilsynet gammel

Unngå fisk og sjømat fra områder med oljeforurensning

Pressemelding   •   feb 21, 2011 08:47 CET

I forbindelse med oljeutslippet fra containerskipet Godafoss anbefaler Mattilsynet at det ikke fiskes i synlig oljeforurenset farvann. Fisk og sjømat som lukter eller smaker olje skal ikke spises. Publikum bør begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe, kreps og reker i områder der det har vært observert olje inntil det blir gitt ny informasjon.

Det islandske contiainerskipet "Godafoss" grunnstøtte ved Hvaler i innseilingen til Fredrikstad ved 20-tiden torsdag 17. februar 2011. Det har lekket ut olje fra havaristen.

- Mat som omsettes skal være trygg og også overholde alle grenseverdier som er satt i regelverket. Alle virksomhetene som er involvert har et selvstedig ansvar for å sikre dette. Når det gjelder fisk og sjømat om er fangstet til eget bruk, må folk selv ta ansvaret for at maten er trygg og følge rådene som gis, sier rådgiver Mette Lorentzen i Mattilsynet.

Fisken blir forurenset når den trekkes gjennom oljefilmen som ligger på overflaten. Fisk har evne til å bryte ned PAH i lever og skille ut nedbrytingsprodukter via gallen. Fisk som ikke lukter eller smaker olje er ikke farlig å spise selv om den er fisket i et område der det kan ha vært oljeforurensning. Når den synlige oljeforurensningen er borte, er det ikke lenger PAH-rester i fisken og fisken kan spises selv om området har vært oljeforurenset.

Virvelløse dyr, som skjell og krepsdyr vil trolig være mer utsatt i forbindelse med oljesøl fordi de mangler avgiftningsmekanismene som fisk har. Skjell vil være mest utsatt for PAH-forurensning fordi de filtrerer store mengder vann og akkumulerer miljøgifter.

For å være på den sikre siden, bør publikum begrense inntaket av skjell, snegler og kreps reker og krabbe i områder der det har vært observert olje inntil det er tatt prøver som viser at nivåene av PAH er under grenseverdien. Det samme gjelder for hummer. (Hummer er totalt fredet fram til 1. oktober)

Oljeutslipp kan føre til at fisk og sjømat forurenses med PAH
PAH er en gruppe på flere hundre forskjellige kjemikalier som dannes under ufullstendig forbrenning av kull, olje og gass, eller annet organisk materiale som tobakk og grillet kjøtt.I følge en risikovurdering i EU kommisjonens vitenskaplige komité for mattrygghet er 16 av 33 evaluerte PAH forbindelser kreftfremkallende, og en av disse, benzo(a)pyren (BaP), blir brukt som indikator for tilstedeværelse og effekt av kreftfremkallende PAH i mat. EUs øvre grenseverdier for BaP i fiskekjøtt er 2 µg/kg. For røykt sjømat og krepsdyr er den øvre grenseverdien 5 µg/kg, mens den for skjell er 10 µg/kg.

Kontakt i Mattilsynet
Pressevakt, tlf. 469 12 910