Delta

- Unødvendig av Kambe

Pressemelding   •   mai 12, 2014 12:55 CEST

- Vi reagerer sterkt på Arve Kambes utspill i DN i dag. Det han i realiteten gjør er å gå til angrep på trepartssamarbeidet. Istedenfor å bygge tillit skaper han unødvendig støy og uro, sier YS-leder Jorunn Berland og Delta-leder Erik Kollerud.

Det var i Dagens Næringsliv i dag at Høyres Arve Kambe, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité tok til orde for å løfte flere arbeidslivs- og arbeidstidsspørsmål ut av det kommende arbeidstidsutvalget.   - Dette er et overraskende utspill fra et parti som flere ganger, etter valget, har betont viktigheten av et velfungerende trepartssamarbeid. Kambe vil ha diktat, ikke dialog. Det reagerer vi på, sier de to fagforeningslederne.

YS-lederen understreker at partsamarbeidet forutsetter drøfting, dialog og samarbeid. - Ensidige utspill ødelegger denne balansen. Det er en betydelig forskjell på å invitere til drøfting av aktuelle problemstillinger og på å invitere til en prosess der en av partene har konkludert på forhånd, sier Berland.

- Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok i dag. Det er stort handlingsrom. Eksempelet til Kambe selv viser jo akkurat det. Han nevner døgnturnus som han har sett praktisert. Ja, nettopp. Det er altså lovlig og mulig allerede i dag. Partene avtaler slike løsninger når det er hensiktsmessig. Hvorfor er det da nødvendig med endringer, spør Kollerud, som minner om at en forutsetning for å få til godt partssamarbeid er at de involverte partene må kjenne lov- og avtaleverket.

- Det at man finner enighet i arbeidstidsordninger lokalt er en viktig del av det norske partssamarbeidet. Fjerner man tillitsvalgtes rolle i beslutningene av arbeidstider lokalt, så fjerner man også en viktig del av det forpliktende partssamarbeidet i virksomhetene, mener Kollerud. -

- De lokale partene i fellesskap er flinke til å finne frem til løsninger som ivaretar hensyn både til kvalitet og gode tjenester for brukere og pasienter samtidig som de ivaretar helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for de ansatte, påpeker Kollerud.

Berland viser til YS´Arbeidslivsbarometer for 2013 som der det fremgår at verken arbeidstakerne eller lederne ønsker endringer i arbeidsmiljøloven. 54 prosent av de spurte lederne sier de ønsker at dagens arbeidsmiljølov skal stå urørt. Over 60 prosent av arbeidstakerne sier at de er fornøyde med loven slik den er i dag.

- Dette er ikke et angrep på LO som Kambe synes å tro. Dette er et angrep rettet mot trepartssamarbeidet, alle arbeidstakere og et angrep på opparbeidede rettigheter, fremholder Berland og Kollerud.

Om Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.


Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – de menneskene som skaper velferden.

Våre nærmere 70.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag  kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.