Mattilsynet gammel

Urtebasert kosttilskudd – vær kritisk!

Pressemelding   •   feb 18, 2010 09:07 CET

Bruken av urtebaserte kosttilskudd er stadig økende. Tall fra Bransjerådet for naturmidler viser at markedet har vokst gjennom mange år. For mange er urtebaserte kosttilskudd nyttig for å ta vare på helsen, men dessverre er det også en økning i uheldig bruk. Derfor går Mattilsynet, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Regionalt senter for legemiddelinformasjon (RELIS) og Giftinformasjonen nå samlet ut for å advare mot ukritisk bruk og uforsvarlig oppbevaring.

Ulovlig reklame
Selv om slike reklamepåstander er ulovlige inneholder internett ofte vidløftige påstander om ulike kosttilskudds evner til å behandle, forebygge, diagnostisere eller kurere ulike plager eller sykdommer. Studier har vist at informasjon blant annet på internett er av svært variabel karakter og ofte ulovlig. ”Mirakelmidler” bør man unngå. I motsetning til legemidler, er ikke kosttilskudd forhåndskontrollert og godkjent, og trolig ser vi kun toppen av isfjellet når det gjelder uheldige effekter ved bruk.

I løpet av våren vil sannsynligvis nye EU-regler for ernærings- og helsepåstander knyttet til næringsmidler bli implementert i Norge. Dette vil innebære at alle påstander må være godkjent av EU for å kunne brukes i reklame.

Naturlig betyr ikke ufarlig
Det at urter er naturlig er ingen garanti for at de ikke har uønskede effekter. Tradisjonell bruk er i seg selv heller ingen garanti for at urtemedisinen er trygg. Det finnes svært mange eksempler på at urter har gitt alvorlige bivirkninger, akutte forgiftninger og motvirket eller medført for høye nivåer av andre samtidig brukte legemidler. Det er også mange eksempler på at urtebaserte kosttilskudd har inneholdt legemidler eller vært forurenset med tungmetaller. Flere ganger har det blitt vist at innholdsbetegnelse og produsentomtale ikke stemmer med innholdet i pakningene.

De som selger kosttilskudd har selv ansvar for at produktet ikke inneholder helsefarlige ingredienser og blir markedsført med lovlige påstander.

Forsvarlig bruk og oppbevaring
Enkelte grupper som små barn, eldre, alvorlige syke og gravide/ammende bør være spesielt forsiktige med bruk av kosttilskudd fordi det som regel ikke er kjent hvordan kosttilskudd vil påvirke kroppen deres eller barnet. Det synes også som om urtebaserte kosttilskudd oppbevares mer uforsvarlig enn legemidler, kanskje fordi de anses som ufarlige da de er naturlige. En uforsvarlig oppbevaring kan medføre at barn spiser kosttilskuddene og står i fare for å bli forgiftet.

Si ifra til helsepersonell
Dessverre er det også slik at mange unnlater å nevne at de bruker kosttilskudd for legen sin fordi de er engstelige for hva han eller hun skal mene om dette. Legen er dermed uten mulighet til å oppdage uheldig bruk av urtebaserte kosttilskudd. For at vi skal få mer kunnskap om sikkerheten til kosttilskuddene er det viktig å melde fra hvis man tror man har fått bivirkninger i forbindelse med bruk. Vi oppfordrer derfor til å informere helsepersonell om bruk av kosttilskudd og til å melde mulige bivirkninger hos legen sin eller på apoteket.

Kontaktpersoner:
Mattilsynet: Anne Kristi Sommer, tlf.: 64 94 43 83.
Helsedirektoratet, Giftinformasjonen: Gro Cecilie Havnen, tlf.: 22 59 13 12.
RELIS: Cecilie Sogn Nergård, tlf.: 23 01 64 13 (11).
Statens legemiddelverk: Gro Fossum, tlf.: 22 16 84 38.
Folkehelseinstituttet: Asbjørg Christophersen, tlf.: 21 07 78 60