Medietillsynet

– Usikre foreldre trenger hjelp

Pressemelding   •   des 08, 2011 10:26 CET

Innhold i dataspill diskuteres som aldri før. En ny undersøkelse Medietilsynet har fått utført viser at oppsiktsvekkende få foreldre kjenner til alders- og innholdsmerkingen av dataspillene.

 – Å ta bevisste valg og sette grenser er utfordrende for alle foreldre, men det virker som om dataspill er ekstra utfordrende. 18-årsspill er helt klart ikke laget for barn, sier Rita A. Brudalen-Adriansen, rådgiver i Medietilsynet.

God merking på dataspill

Desember er høysesong for innkjøp av dataspill, og det er mange usikre foreldre både hjemme og ute i butikkene. PEGI er et felles europeisk system for alders- og innholdsmerking av dataspill (www.pegi.info/no) som gir god informasjon.

Merking dårlig kjent blant mødre

Undersøkelsen Medietilsynet har fått gjennomført viser imidlertid at merkeordningen av dataspill er dårlig kjent blant foreldre. Hele 70 prosent av foreldre med barn mellom 5 og 18 år kjenner ikke til merkingen. For mødre er andelen på hele 80 prosent. Vold er innholdet foreldre flest er bekymret for, men også rasisme og frykt kommer høyt opp på lista. Her er det til dels store forskjeller mellom kjønn og foreldrenes utdanningsnivå.

Foreldres ansvar

Medietilsynet får mange spørsmål fra foreldre som lurer på hva slags spill som passer for hvem, hvor lenge barna bør spille av gangen og om det er skadelig å spille dataspill.

– Det er verken Medietilsynets intensjon eller oppgave å regulere familienes valg, men bidra til informerte valg. Foreldre kan hjelpe hverandre ved å snakke sammen, både generelt, på sin lokale skole og i foreldremøter. Barns beskyttelse er foreldres ansvar, og man må tørre å ta disse avgjørelsene selv om man gjør seg mindre populær for tolvåringen, sier Rita A. Brudalen-Adriansen.

Samarbeid med bransjen

Medietilsynet har et informasjons- og rådgivningsansvar, og tilsynet har i år som i fjor valgt å informere om PEGI-merkingen i julehandelen.

Årets kampanje "De merker det, derfor merker vi dataspillene" er et samarbeid med Elkjøp, Lefdal og Spaceworld, og har en egen Facebookside, Barn og dataspill.

Kontakt

For mer informasjon om undersøkelsen eller kommentarer fra oss i Medietilsynet: