Statens landbruksforvaltning, SLF

Utbetaling av produksjonstilskudd

Pressemelding   •   feb 10, 2010 11:37 CET

Statens landbruksforvaltning (SLF), kommuner og fylkesmenn avslutter nå behandlingen av søknadsomgangen som hadde frist 20. august 2009. Det utbetales i alt om lag 4,9 mrd. kr i tilskudd. SLF foretar utbetalingen onsdag 10. februar.

Søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 12. februar. De vil motta tilskuddsbrev som viser grunnlaget for utbetalingen og utbetalt beløp. Dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet, vil søkerne motta melding om dette. Erfaringsmessig vil en stor andel av disse søkerne få innvilget søknaden etter at nærmere undersøkelser er foretatt. Kontakt kommunen ved spørsmål i forbindelse med utbetalingen.

Om produksjonstilskudd
Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en rekke av de vanligste tilskuddene i jordbruket, som areal- og kulturlandskapstilskudd, tilskudd til husdyr, med mer. Tilskuddene har felles forvaltningsrutine, og det er kommunen som behandler og avgjør søknadene.

Rundskriv om utbetaling av produksjonstilskudd - sendt til kommuner og fylkesmenn