Mattilsynet gammel

Utbrudd av planteskadegjøreren heksekost i eple

Pressemelding   •   nov 05, 2010 17:08 CET

I løpet av høsten er heksekost påvist i flere frukthager, i sortssamlingen hos Graminor Njøs og i frukthagen hos Åberge Planteskole. Skadeomfanget hos fruktdyrkerne er mer omfattende enn det som tidligere er observert i Norge. Mattilsynet følger opp påvisningene med kartleggingsprogram for denne karanteneskadegjøreren i 2011.

Heksekost (Apple proliferation phytoplasma, Candidatus Phytoplasma mali) er regulert i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og er dermed forbudt å spre.

Årets påvisninger
Påvisningene i år er hovedsakelig på Vestlandet. Hittil er heksekost påvist hos åtte fruktdyrkere i Sogn og Fjordane og en i Telemark, i tillegg til hos de to planteprodusentene i Sogn og Fjordane. Flere sorter er infisert, men de fleste påvisningene er i ’Discovery’.

Ved tidligere påvisninger er heksekost som regel kun funnet i enkelttrær, mens det nå er en stor prosentandel av frukttrærne som er infisert hos flere av fruktdyrkerne.

Ny kunnskap om smitteoverføring
Heksekost spres med infiserte morplanter og med insekter som vektor. Det er også observert at skadegjøreren kan spres via røtter som er sammenvokst. Hagtornsuger (Cacopsylla melanoneura), som forekommer i Norge, er beskrevet som vektor for heksekost. Dette er ny kunnskap, og bekjempelse av hagtornsuger i områder med funn av heksekost, blir et viktig tiltak for å hindre spredning.

Symptomer på heksekost kan være mange. Dannelse av nye sideskudd med liten greinvinkel på årsskuddet er et typisk symptom. Infeksjon av heksekost fører også til redusert salgbar avling; små epler med dårlig fargeutvikling og ofte også dårlig smak. For mer informasjon om heksekost, se temaartikkel hos Bioforsk (lenke).


Fotograf: Dag-Ragnar Blystad (Bioforsk)

Meldeplikt
Som for andre karanteneskadegjørere, er det meldeplikt for eier/bruker av fast eiendom som har kjennskap til eller mistanke om at det er heksekost på eiendommen. Det skal da straks meldes fra om dette til Mattilsynet.

Tiltak
Mattilsynet vil fatte vedtak om hvilke tiltak som skal iverksettes når heksekost er funnet. Dette vil dreie seg om destruksjon av trær og forbud mot å ta podekvist fra epletrær på eiendommen, evt. også pålegg om å sprøyte mot vektor. Ved påvisning hos en planteprodusent, vil tiltakene være mer omfattende enn ved påvisning hos en fruktdyrker.

Kartleggingsprogram startes i 2011
For å skaffe oversikt over utbredelsen av heksekost, vil Mattilsynet, i samarbeid med Bioforsk Plantehelse, starte et kartleggingsprogram allerede til neste år. Mer informasjon vil komme når programmets design er bestemt.

 

Kontaktperson hos Bioforsk Plantehelse:
Forsker Dag-Ragnar Blystad, tlf. 90 87 25 88

Kontaktpersoner hos Mattilsynet:
Trine Hellan, distriktskontoret for Indre Sogn, tlf. 57 62 95 04 eller 97 16 09 48

Brita Toppe, regionskontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane, tlf. 55 21 57 08

Arvid Berge, distriktskontoret for Drammen, tlf. 32 24 58 00

Randi Knudsen, hovedkontoret, tlf. 97 58 48 62