Utdanningsdirektoratet

Utdanningsspeilet 2011 er publisert

Pressemelding   •   jun 15, 2011 13:11 CEST

Her finner du årets utgave av Utdanningsspeilet: http://www.udir.no/Rapporter/Utdanningsspeilet-2011---en-analyse-av-tilstanden-i-grunnopplaringen/

I Utdanningsspeilet finner du en samlet fremstilling av aktuell statistikk, forskning og analyser av grunnskole og videregående opplæring i Norge. Du som er opptatt av skolestoff kan finne mye interessant her – både nyttig bakgrunnskunnskap og tips til saker og saksområder du kan se nærmere på fremover.

Hvordan er tilstanden i norsk skole i 2011? Elevtall, ressursbruk, resultater, læringsmiljø og gjennomføring i videregående opplæring er noen av temaene i Utdanningsspeilet som svarer på dette.


Kontaktpersoner:

Hallvard Thorsen
hth@udir.no
408 53 969

Marianne Nordengen
mno@udir.no
907 65 748