Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utdeling av Olavstipend

Pressemelding   •   sep 27, 2010 10:10 CEST

Kirkestatsråd Rigmor Aasrud vil dele ut årets Olavstipend i Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, tirsdag 28. september kl 13.00.

Olavstipendet ble opprettet i 1993 for å øke kunnskapen om kirkens rolle i samfunnet, og for å styrke kirkens kompetanse for å løse dens oppgaver. Stipendet skal fortrinnsvis gå til prester som har vært ansatt i Den norske kirke i mer enn 3 år. Stipendmottakeren får lønn i ett år og inntil kr 100 000 til dekning av utgifter.
Utdelingen foregår i foajeen i Kirkens hus. Jazzmusiker Tord Gustavsen vil spille ved utdelingen.