Olje- og energidepartementet

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sin kalender for veke 6

Pressemelding   •   feb 10, 2011 09:53 CET

Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og  Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.


Onsdag 9.februar
Olje- og energiministeren er frå klokka 12 til stades i Stortinget i samband med ordinær spørretime.


Torsdag 10. februar
Olje- og energiminister leder eit høyringsmøte om dei fire utvalsrapportane om ulike sider ved sjøkabel som alternativ til luftleidning på strekninga Sima – Samnanger, som han mottok 1.februar.

Møtet vert held på Radisson Blu Hotel Norge i Bergen frå kl. 10.30 til kl. 17.00.

Representantar frå kommunane, fylkeskommunen og andre rørde instansar og organisasjonar, er invitert til å halde innlegg på høyringsmøtet.

Møtet er opent, men av omsyn til den totale deltakarkapasiteten ber departementet om påmelding til høringsmøtet innan tysdag 8. februar kl. 15.00.

Påmelding:
Pressen: påmelding sendes til
Øvrige: påmelding sendes til