Olje- og energidepartementet

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sin kalender for veke 7

Pressemelding   •   feb 14, 2011 09:13 CET

Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og  Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

Tysdag 15. februar

Klokka 09.00 held Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen innleiing på Offshore Strategikonferansen 2011 i Stavanger. Konferansen er på Clarion Hotel Stavanger.


Klokka 13.00 held olje- og energiministeren innlegg på Energiforskningskonferansen 2011 ”Fra strategi til virkelighet” på Quality Hotell 33 i Oslo. Konferansen er i regi av Forskningsrådet og Energi21. Energi21 blei oppretta av Olje- og energidepartementet og er den nasjonale strategien for forsking, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi.

På konferansen kjem statsråden til å lansere nye forskingssentre for miljøvennleg energi (FME).

Pressekontakt for statsråden er Unni Claussen, tlf. 91 51 73 57.

Klokka 17.30 besøker Riis-Johansen Bioforsk på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås.

Klokka 19.00 deltek Riis-Johansen på eit ope møte om ”Energipolitikk i framtida” på Folkvang i Frogn. Møtet er i regi av Frogn Senterparti.

Torsdag 17. februar

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er til stades på sentralbanksjefen sin årstale på Grand Hotell i Oslo.