Olje- og energidepartementet

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sin kalender for veke 8

Pressemelding   •   feb 18, 2011 16:33 CET

Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og  Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

Torsdag 24. februar

Klokka 08.30 mottek olje- og energiminister Terje Riis-Johansen plan for utvikling og drift (PUD) for Ekofisk Sør og Eldfisk II. Operatør er ConocoPhillips.

Frå klokka 10.00 er olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til stades i Stortinget i samband med handsaminga av sakene
- Dok 8:26 om Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk
- Dok 8:31 om å endre konsesjonspolitikken for gasskraftverk
- Dok 8:32 om kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal
- Dok 8:44 om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og/eller høye strømpriser.

Fredag 25.februar
Frå klokka 14.00 er statsråd Terje Riis-Johansen til stades på Telemark Senterparti sitt årsmøte.