Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 6

Pressemelding   •   feb 07, 2011 09:52 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 7. februar
Kl. 09.00–10.00:  Utanriksminister Støre deltek i open høyring om datalagringsdirektivet i utanriks- og forsvarskomiteen. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Elsebutangen, 990 24 903

Kl. 11.30–12.15: Utanriksminister Støre orienterer om nordområda for LO. Stad: LO

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.15–16.15:  Utanriksminister Støre deltek på møte i Europautvalet. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Elsebutangen, 990 24 903

Tysdag 8. februar
Kl. 09.00–09.30: Utanriksminister Støre møter leiaren for International Crisis Group, Louise Arbour. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Ca. kl. 11.00–14.00:  Utanriksminister Støre er i Stortinget under handsaming av to innstillingar:

  • Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om ”samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. (Innst. 182 S (2010-2011), jf. Prop. 43 S (2010-2011))”
  • Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om ”eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. (Innst. 93 S (2010-2011), jf. Meld. St. 21 (2009-2010))”

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 10. februar
Kl. 10.00–11.00:  Utanriksminister Støre held sin utanrikspolitiske utgreiing. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 11. februar
Utanriksminister Støre er i Budapest for bilaterale møter.

Pressekontakt: Seniorrådgjevar Pia Gjesme Holm, mobil 917 73 148

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 7. februar
Kl. 12.00: Solheim deltek på lunsjmøte med KLP og kampanjen Publish What You Pay om openheit for investorar. Stad: Dronning Eufemiasgate 10.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Tysdag 8. februar
Kl. 09.30: Solheim deltek på Energi Noreg sitt seminar om private investeringar i fornybar energi i fattige land. Les meir her. Stad: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 10.00: Solheim deltek i debatten om private investeringar fremjar utvikling. Les meir her. Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Christian G. Halvorsen (UD), mobil: 481 53 748.

Kl. 17.00: Solheim deltek i paneldebatt om pressa si formidling av klimaspørsmål. Dei andre deltakarene er miljøanalytikar Roger Harrabin (BBC), vitskapshistorikar og forfattar av boka Merchants of Doubt om klimaskeptikarane Naomi Oreskes (University of California), kommentator Magnus Takvam (NRK), sjefredaktør Nina Kristiansen (forskning.no) og direktør Fiona Fox (Science Media Centre). Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil: 905 69 495.

Onsdag 9. februar
Kl. 12.00: Solheim møter Santiago Mourão frå Utanriksdepartementet i Brasil. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Torsdag 10. februar
Kl. 09.50: Solheim opnar Riksantikvarens konferanse om kulturminne som varer og erfaringar med verdiskaping i fire år. Stad: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil: 952 44 674.

Kl. 10.30: Solheim møter stortingsgruppene i samband med  arbeidet med nye bestandsmål for bjørn og ulv. Stad: Miljøverndepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil: 952 44 674.

Kl. 14.00: Solheim møter den nye leiaren for FN sitt befolkningsfond, Babatunde Osotimehin. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Informasjonssjef Trine J. Eskedal (UD), mobil 415 21 639.

Kl. 14.30: Solheim møter Jim Brasher og Andreas Hipple frå Project Resource Group. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 16.30: Solheim deltek i paneldebatt om kvinner sine rettar, «No women should die giving birth». Den nye leiaren for FN sitt befolkningsfond, Babatunde Osotimehin deltek òg. Stad: Nobels fredssenter, Rådhusplassen.

Pressekontakt: Informasjonssjef Trine J. Eskedal (UD), mobil 415 21 639.

Fredag 11. februar
Kl. 09.30: Solheim møter miljøorganisasjonar og andre frå det sivile samfunnet om stoda i dei internasjonale klimaforhandlingane etter møtet i Cancun. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil: 911 91 313.

Statssekretær Espen Barth Eide

Torsdag 10. februar
Kl. 10.30–11.20: Statssekretær Eide held foredrag for Forsvarets Høgskule. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.30–14.00:  Statssekretær Eide møter Babatunde Osotimehin, eksekutivdirektør for FN sitt befolkningsfond, UNFPA. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erik Lahnstein

Måndag 7. – tysdag 15. februar
Statssekretær Lahnstein besøkjer Spania, Angola, Mauritius og Seychellene.

Pressekontakt: Seniorrådgjevar Atle Konta Midttun, mobil 99 23 08 21

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Måndag 7. – tysdag 8. februar
Fiskaa besøkjer Uganda. Ho skal ha samtalar med styresmaktene i Kampala. Fokus for besøket er kvinners rettar og likestilling, samt homofiles rettar.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).