Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 2, 2010

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:44 CET

Priv. til red

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert jamleg kunngjort på kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 11. januar
Utanriksminister Støre deltek på Sola-møtet 2010 i Stavanger. Stad: Quality Airport Hotel.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Tarjei Skirbekk, mobil: 958 16 464.

Kl. 16.10: Utanriksminister Støre møter Pierre Krähenbühl som er leiar for Den internasjonale Raude Kross-komiteens internasjonale operasjonar (ICRC). Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 12. januar
Kl. 10.00: Utanriksminister Støre møter Norsk Gartnerforbund. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Utanriksminister Støre reiser til Brussel.

Pressekontakt: Ambassaderåd Rune Bjåstad, +32 494 535 820.

Onsdag 13. januar
Kl. 11.20: Utanriksminister Støre møter general Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation (SACT). Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19.30: Utanriksminister Støre er vert for ein middag i samband med Natos strategiske konseptseminar. Stad: Oslo Rådhus.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Elsebutangen, 990 24 903

Torsdag 14. januar
Kl. 09.00: Utanriksminister Støre opnar Natos strategiske konseptseminar. Stad: Oslo Plaza.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Elsebutangen, 990 24 903

Fredag 15. januar
Kl. 14.30: Utanriksminister Støre møter admiral Giampaolo Di Paola. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 11. januar
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møter representantar for miljøorganisasjonen Zero for å drøfte klimapolitiske spørsmål.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Tone Hertzberg (MD), tlf. 911 91 313.

Tysdag 12. januar
Miljø- og utviklingsministeren møter Ellen D. Gjeruldsen i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), for å snakke om mogelegheitene for auka deltaking av norsk næringsliv i fattige land.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Torsdag 14. januar
Miljø- og utviklingsministeren møter Norgesgruppa og Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) for å snakke om ulike miljøspørsmål knytt til bransjen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), tlf. 952 44 674.

Miljø- og utviklingsministeren held innleing om industri og miljø for leiarar i Herøya industripark og Grenlandsregionen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Tone Hertzberg (MD), tlf. 911 91 313.

Statssekretær Gry Larsen

Tysdag 12. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Larsen har møte med Redd Barna. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.00: Statssekretær Larsen held innlegg ved lanseringa av boka Unacceptable Harm – A History of How the Treaty to Ban Cluster Munitions Was Won. Boka, skriven av seniorforskar John Borrie, dokumenterar Oslo-prosessen fram mot Konvensjonen om klaseammunisjon vart opna for underteikning  3. desember 2008. Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Kl. 15.00: Statssekretær Larsen har møte med Pierre Krähenbühl som er leiar for Den internasjonale Raude Kross-komiteens internasjonale operasjonar (ICRC). Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Elsebutangen, 990 24 903

Onsdag 13. januar
Kl. 09.15: Statssekretær Larsen deltek på det årlege seminaret om eksportkontroll for norsk næringsliv. Stad: Hotell Plaza.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær for utviklingssaker Ingrid Fiskaa

Måndag 11. januar
Kl. 10.30: Statssekretær Ingrid Fiskaa møter Philippe Douste-Blazy, FN sin spesialrådgjevar for nyskapande finansiering for utvikling. Douste-Blazy er óg styreleiar i Unitaid, som skaffar medisinar mot malaria, tuberkulose, hiv og aids i fattige land. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Tysdag 12. januar
Kl. 10.00: Statssekretæren møter Redd Barna. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Onsdag 13. januar
Kl. 09.30: Statssekretæren møter Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) og Latin-Amerikagruppene (LAG) i samband med reisa til Bolivia og Chile. Les meir om reisa her.

Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken (UD). mobil: 992 18 303.

Torsdag 14. januar
Statssekretæren møter sin spanske kollega i Madrid for å snakke om kapitalflukt og skatteparadis.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.