Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 47, 2010

Pressemelding   •   nov 22, 2010 09:10 CET

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren på regjeringa.no

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 22. november
Utanriksminister Støre er på møte i EØS-rådet. Stad: Brussel

Pressekontakt: Avdelingsdirektør Kjersti Andersen, mobil 95 23 75 79

Torsdag  25. november
Kl. 08.00-09.30: Utanriksminister Støre deltek på ein ministerfrukost om Non-Communicable Diseases (NCD). Stad: Parkveien 45

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30-13.30: Utanriksminister Støre deltek på eit møte i Religions- og livssynslederforum. Stad: Islamic Cultural Center, Tøyenbekken 24.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag  26. november
Kl. 12.00-13.00: Utanriksminister Støre held innlegg på høgnivåmøte om ikkje-smittsomme sjukdommar. Stad: Oslo Plaza

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.30-14.00: Utanriksminister Støre møter Pierre Krähenbühl, direktør for operasjonar i Den internasjonale Raude Kross-komiteen, ICRC.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Onsdag 24. november
Kl. 09.45-11.00: Miljø- og utviklingsministeren held briefing for dei frivillige organisasjonane i forkant av klimaforhandlingane i Cancun i Mexico. Stad: Miljøverndepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgejvar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.

Kl. 15.00: Solheim møter Gunilla Carlsson, svensk bistandsminister. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).


Torsdag 25. november
Kl. 09.30-09.50: Miljø- og utviklingsministeren held innlegg på seminar for bedriftane i Klimaløftet sitt nettverk.  Stad: Storebrand sine lokaler, Lysaker Park.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ingun Larsen, mobil 926 07 742.


Fredag 26. november
Kl. 08.00-09.00: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltek på oppstartsmøte for nominering av Vikingarv som verdsarv. I tillegg til Noreg, nomineras det stader frå Island, Danmark, Sverige, Tyskland og Latvia.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Keus (MD), mobil 950 72 023.

Kl. 14.00: Solheim møter konsernsjef Jørgen Haslestad, Yara. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).


Kl. 14.30: Solheim møter Morten Hofstad om å overføre pengar til fattige land via mobiltelefon. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Statssekretær Espen Barth Eide

Tysdag 23. november
Kl. 10.00-11.30: Statssekretær Eide deltek på eit seminar om toppmøtet i Nato. Stad: Den norske atlanterhavskomiteen, Fridtjof Nansens plass 8.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 24. – fredag 26. november
Statssekretær Eide er i Israel og på Vestbreidda.

Pressekontakt: Rådgjevar Jannicke Graatrud, 472 59 687

Statssekretær Erik Lahnstein

Måndag 22. – onsdag 24. november
Statssekretær Lahnstein er i Vietnam for å delta på menneskerettsdialogen mellom Norge og Vietnam.

Pressekontakt: Seniorrådgjevar Atle Konta Midttun, mobil 99 23 08 21

Statssekretær Ingrid Fiskaa

Måndag 22. november
Kl. 12.15: Statssekretær Ingrid Fiskaa besøkjer Misjonshøgskulen i Stavanger for å snakke om FN sine tusenårsmål, «Ein flopp eller suksess?».

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 19.00: Fiskaa besøkjer Jærmuseet på Nærbø og deltek i ein debatt om FN sine tusenårsmål.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Tysdag 23. november
Kl. 12.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa besøkjer Katedralskule Gimle i Kristiansand for å snakke om Afrika 50 år etter frigjeringa frå kolonimaktene, «Afrika 50 år og like blid?»

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 19.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa deltek i debatt om Afrika 50 år etter frigjeringa frå kolonimaktene på Håndverkeren i Kristiansand.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Torsdag 25. november
Kl. 09.30: Statssekretær Ingrid Fiskaa møter Fokus om deira 1325-program i Colombia. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 11.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa møter norske organisasjonar om Tanzania. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).

Kl. 16.10: Statssekretær Ingrid Fiskaa møter direktør Pierre Krähenbühl, Den internasjonale Raude Kross-komiteen,

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).