Utenriksdepartementet

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 52, 2009

Pressemelding   •   des 21, 2009 09:54 CET

Priv. til red.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert jamleg kunngjort på  kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre

Måndag 21. desember
Kl. 11.00: Utanriksminister Støre møter Gunnar Stålsett. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Måndag 21. desember
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim møter Martin Palmer frå Alliance of Religions and Conservation og Olav Kjørven frå FNs utviklingsprogram (UNDP).

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil: 913 95 000.

Torsdag 24. desember
Miljø- og utviklingsministeren ynskjer alle ei god jul!

Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken (UD), mobil: 992 18 303.

 

Statssekretær Elisabeth Walaas

Måndag 21. desember
Kl. 16.00: Statssekretær Walaas deltek på debatten ”Noregs utfordringar i Nordområdene” som arrangeras av ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). Andre deltakare er Ine Marie Eriksen (H), Pål Presterud fra CICERO og Paal Sigurd Hilde som er seniorforskar ved Institutt for Forsvarsstudiar. Stad: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 

Statssekretær for utviklingssaker Ingrid Fiskaa

Måndag 21. desember
Kl. 10.00: Statssekretær Ingrid Fiskaa tek i mot Guatemala sin nye ambassadør Juan León Alvarado. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Tirsdag 22. desember
Kl. 10.00: Statssekretæren møter Noreg sin ambassadør til Nicaragua, Tom Tyrihjell. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000.

Torsdag 24. desember
Statssekretæren ynskjer alle ei god jul!

Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken (UD), mobil: 992 18 303.