Forum for offentlige anskaffelser

Uten avklaring for standardkontrakter neppe nytte av OPS i vannbransjen

Pressemelding   •   sep 01, 2014 10:52 CEST

OPS (offentlig-privat samarbeid) og partnering kan neppe tilføre vann- og avløpssektoren vesentlige fordeler i dag uten at det skjer en utvikling, blant annet i standardkontraktene. Dette fremgår av en fersk rapport som interesseorganisasjonen Norsk Vann har latt utarbeide. Her presenteres erfaringer fra fem gjennomførte utbyggings- og fornyelsesprosjekter i bransjen, og suksesskriterier presenteres. 
Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide vann- og avløpsselskaper (VA-selskaper), kommunenes driftsassistanser for VA og noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca. 95 % av landets innbyggere.

Rapporten «Anskaffelser i vannbransjen - valg av entrepriseform» beskriver entrepriseformer og prosjektorganisering som grunnlag for god gjennomføring av et prosjekt. Den gjengir erfaringer fra fem gjennomførte utbyggings- og fornyelsesprosjekter i vannbransjen. Suksesskriteriene oppsummeres på følgende måte: Det foretas grundige vurderinger som grunnlag for å kunne velge tekniske løsninger som gir robuste anlegg med god langsiktig kvalitet og god totaløkonomi. Prosjektet gjennomføres i samsvar med budsjett og den tidsplan som var definert som grunnlag for investeringsbeslutningen.

Les mer... http://foa.no/blog/files/e8ef1c7ab6e01f4081cf90dc3e4cbe6e-543.html#.VAQzgkuGy5M