Statistisk sentralbyrå SSB

Utenrikshandel med varer, desember 2009

Pressemelding   •   jan 15, 2010 12:01 CET

Økt handelsoverskudd fra november

I desember eksporterte vi varer for 63,6 milliarder, mens importen beløp seg til 32,5 milliarder kroner. Handelsbalansen i desember endte dermed på 31,1 milliarder kroner, opp 6,9 prosent fra november. Handelsbalansen økte for fjerde måned på rad, men er likevel 9,1 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

For omtale av året 2009, se her.

En nedgang i importverdien på 3,8 milliarder bidro til å styrke handelsbalansen sammenliknet med november. Nedgangen i handelsbalansen, mot samme periode i fjor, skyldes i stor grad lavere priser på naturgass. Gassprisen var historisk høy ved inngangen til 2009. Eksportverdien inkludert råolje, naturgass og kondensater sank med 9,3 milliarder fra samme periode i fjor, mens eksportverdien ekskludert disse varene hadde en nedgang på 1 milliard.

Volumøkning i naturgasseksporten

Eksportverdien for naturgass steg med 1,4 milliarder fra forrige måned. Dette skyldes en økning i eksporten av naturgass i gassform på 806 millioner kubikkmeter fra november. Siden september har vi sett en jevn økning i eksporten av naturgass i gassform. Sammenliknet med desember i 2008 ser vi likevel en betydelig nedgang i eksportverdien på 12,3 milliarder. Årsaken til dette er de historisk høye månedsverdiene for eksport av naturgass i desember i fjor.

Små endringer i eksporten av råolje

Det var små endringer i eksportverdien for råolje fra forrige måned. Den gjennomsnittlige prisen sank med 5 kroner, til 432 kroner per fat, fra november. Eksportverdien viser imidlertid en oppgang på hele 27,5 prosent fra desember i fjor, da oljeprisene var lave. Prisen per fat har steget med 130 kroner siden desember i fjor.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
Tabell: http://www.ssb.no/muh/.

Mer eksport av industrimaskiner og fisk

Eksporten av varer unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer endte på 25,2 milliarder kroner i desember, og viser dermed en moderat nedgang på 1 milliard kroner sammenliknet med samme måned i fjor.

For maskiner og transportmidler sank eksportverdien med 136 millioner i desember i år sammenlignet med desember i fjor, og endte på 6,4 milliarder kroner. Innenfor denne gruppen trakk eksporten av maskiner for spesielle industrier i motsatt retning, og økte i verdi i desember i år.

I desember eksporterte vi fisk for 4,3 milliarder kroner, en økning på 692 millioner sammenlignet med samme måned i fjor. I årets tre siste måneder har verdien for fiskeeksporten vært høy – godt over 4 milliarder kroner hver måned.

I motsatt retning trakk eksportverdien for kjemiske produkter, som falt med 530 millioner kroner og endte på 3,1 milliarder i desember i år. Eksporten av kunstgjødsel sank med 449 millioner og bidro til nedgangen i den samlede eksportverdien for gruppen.

Nedgang i importen, men økt innførsel av biler

Importen av varer unntatt skip og oljeplattformer utgjorde 32,5 milliarder kroner i desember. Tilsvarende import i desember i fjor var på 38,6 milliarder kroner.

Flere grupper trakk ned importen i desember. Størst endring viste gruppen maskiner og transportmidler – som gikk ned med 2,1 milliarder, til 12,9 milliarder kroner, i desember i år. Innenfor denne gruppen trakk importen av kjøretøy for veg i motsatt retning, med en stigning på 562 millioner kroner.

Importen av bearbeidde varer endte på 4,8 milliarder kroner i desember i år. Dette tilsvarte en reduksjon på 576 millioner kroner fra desember i fjor. Her trakk jern og stål importverdien ned, mens metaller unntatt jern og stål økte.

Gruppen forskjellige ferdige varer endte på 5,1 milliarder kroner i desember i år, ned 755 millioner fra samme periode året før.

Tabeller http://www.ssb.no/muh/