Statistisk sentralbyrå SSB

Utenrikshandel med varer, november 2009 Fortsatt oppgang i handelsbalansen

Pressemelding   •   des 15, 2009 14:04 CET

Det ble eksportert varer for til sammen 65,4 milliarder kroner, mens importen endte på 35,6 milliarder kroner i november. Handelsbalansen ble dermed på 29,8 milliarder kroner, en nedgang på 22,3 prosent fra november i fjor, men opp 12,6 prosent fra forrige måned.

Det er importnedgangen på 7,4 prosent fra forrige måned som i hovedsak bidrar til å øke handelsoverskuddet. Nedgangen i handelsbalansen sammenlignet med ett år tilbake kan først og fremst forklares av den høye eksportverdien for naturgass i november i fjor. Eksportverdien inkludert olje, naturgass og kondensater falt med 15,3 prosent fra samme måned sist år, men når vi holder disse produktene utenfor var fallet bare 2,4 prosent.

Volumøkning i eksport av naturgass

Eksportverdien for naturgass steg med 11,4 prosent sammenlignet med forrige måned. Dette er likevel en nedgang på 12 milliarder kroner sammenlignet med november i fjor, som også var den nest største månedsverdien for naturgass noensinne. Eksportert kvantum av naturgass i gassform endte på 8,7 milliarder kubikkmeter i november. Den eksporterte mengden økte med 13 millioner kubikkmeter fra november i fjor og 892 millioner kubikkmeter fra oktober.

Små endringer i eksportverdien for råolje

Verdien av råoljeeksporten viste en liten nedgang på 448 millioner fra oktober i år. Dette til tross for at den gjennomsnittlige prisen steg med 22 kroner til 437 kroner per fat. Sammenlignet med sist november gikk derimot verdien opp med 4,9 prosent. Antall eksporterte fat endte på 54,1 millioner. Dette er en nedgang på 3,9 millioner og 4,9 millioner fra henholdsvis forrige måned og samme tid i fjor.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner 
Tabell; http://www.ssb.no/muh/

Biler demper fallet i importen

Importverdien av varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 35,6 milliarder kroner i november. Dette er ned 8,4 prosent fra november i fjor og 7,4 prosent fra sist måned. Til tross for nedgangen viste kjøretøy for veg en oppgang på 584 millioner fra november sist år. Av dette økte personbiler og stasjonsvogner med 128 millioner fra forrige måned, og med 1 milliard i forhold til november i fjor. Verdien for november endte på 2,4 milliarder kroner. Importverdien for biler har ikke vært høyere siden november 2007. Nesten halvparten av alle biler som kommer til landet importeres fra Tyskland. I november kom det 7 638 tyske biler til Norge, det nest høyeste antallet registrert i en måned noen gang.

En annen gruppe i vekst var medisinske og farmasøytiske produkter som endte på 1 milliard kroner, en oppgang på 301 millioner fra november i fjor.

I den andre enden trakk importverdien for jern og stål samt generelle industrimaskiner ned. De falt med henholdsvis 502 og 727 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I tillegg var importverdien for andre transportmidler 582 millioner lavere for samme periode.

Svak nedgang i eksporten

Eksport unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer endte på 27,7 milliarder kroner. Dette er en liten nedgang på 682 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksport av flytende propan og butan steg med 1,5 milliarder kroner fra november i fjor, og endte på 2,1 milliarder kroner.

Størst nedgang fant sted i gruppene for generelle industrimaskiner og jern og stål, som endte ned henholdsvis 593 og 523 millioner fra tilsvarende måned i fjor. Eksport av kunstgjødsel var på 273 millioner kroner mot 859 på samme tid i fjor. Denne nedgangen kan delvis forklares med at eksportverdien for kunstgjødsel var på sitt høyeste nivå noensinne på slutten av fjoråret.

Tabeller