Statistisk sentralbyrå SSB

Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   jan 15, 2010 11:59 CET

Fortsatt fall i importprisene

Prisene på importerte varer falt gjennom hele 2009. Fra 3. til 4. kvartal i fjor sank prisene med 1,6 prosent. Også for norsk eksport var prisene lavere i 4. kvartal enn i kvartalet før.

Skip og oljeplattformer er holdt utenfor i alle tallene for import og eksport av varer.

Fra 3. til 4. kvartal 2009 sank prisene på norsk import av varer med 1,6 prosent, ifølge volum- og prisindeksene for utenrikshandelen. Spesielt prisene på bearbeidede varer som maskiner, kjemiske produkter og klær bidro til at prisnivået samlet sett gikk ned. Prisene på norsk import falt gjennom hele 2009. Sammenlignet med 4. kvartal i 2008 var importprisene lavere på alle hovedgrupper av varer i 4. kvartal i 2009. For importen samlet sett var fallet på 7,3 prosent i denne perioden. Denne utviklingen må ses i sammenheng med at den norske krona på slutten av 2008 var svært svak mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere. I løpet av 2009 styrket krona seg kraftig, noe som har bidratt til å gjøre importen vår billigere, regnet i norske kroner. Ser man på hele året, var importprisene 0,8 prosent lavere i 2009 enn året før.

Mengden av importerte varer til Norge var 5,3 prosent lavere i 4. kvartal 2009 enn i samme kvartal 2008. Fallet kom av mindre import av råvarer, oljeprodukter og bearbeidede varer. Justert for vanlige sesongvariasjoner var importen også lavere i 4. kvartal 2009 enn i kvartalet før. Samlet sett var norsk import 12,6 prosent lavere i 2009 enn i 2008.

Lavere priser på norsk eksport

Prisene som norske eksportører fikk for varene sine, var lavere i 4. kvartal i 2009, sett i forhold til både kvartalet før og i forhold til 4. kvartal i 2008. Spesielt prisene på fisk, gass og metaller bidro til å trekke det samlede prisnivået ned. Oljeprisen, på den annen side, gikk noe opp og dempet den samlede prisnedgangen. Året sett under ett var prisene på norsk eksport av tradisjonelle varer (som ikke omfatter olje og gass) 8,6 prosent lavere i 2009 enn i 2008.

Mengden av norsk eksport gikk opp fra 3. til 4. kvartal for alle hovedtyper av varer. For tradisjonelle varer var økningen på 9,2 prosent, mens det ble eksportert 9 prosent mer olje og gass enn i kvartalet før. Justert for vanlige sesongsvingninger gikk likevel eksporten av olje og gass ned, mens for andre varetyper økte også den sesongjusterte eksporten.

Rekordhøy eksport av fisk

Eksporten av fisk var rekordhøy i 4. kvartal i 2009 og økte med hele 55 prosent fra 3. kvartal. Det er vanlig at fiskeeksporten øker i årets siste kvartal, men også sammenlignet med samme kvartal i 2008 ble det solgt mye norsk fisk til utlandet. Økningen i denne tidsperioden var på nesten 25 prosent.

Samlet sett var volumet av norsk eksport knapt 1 prosent lavere i 4. kvartal 2009 enn i samme kvartal året før. Det var spesielt eksporten av olje, kjemiske produkter og en del typer maskiner som gjorde at eksporten samlet sett gikk ned. Ser man bort fra olje og gass, var eksportvolumet 3,6 prosent høyere enn i 4. kvartal 2008. I 2009 sett under ett var mengden av eksporterte varer fra Norge 6,8 prosent lavere enn i 2008, når man ikke regner med olje og gass.

Volum- og prisindekser for utenrikshandelen med varer, utenom skip og oljeplattformer. 4. kvartal 2009
Tabell:
http://www.ssb.no/uhvp/