Utenriksdepartementet

Utenriksministeren om FN-rapport om bruk av tortur

Pressemelding   •   okt 28, 2010 08:54 CEST

FNs spesialrapportør mot tortur, Manfred Nowak, la denne uken frem sin rapport om statenes bruk av tortur for FNs generalforsamling. Rapporten viser utstrakt bruk av tortur.

- Rapporten er svært bekymringsfull. Det er særlig urovekkende at demokratiske stater og blant dem våre allierte, kan settes i sammenheng med bruk av tortur og umenneskelige forhørsmetoder, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- I forhold til å respektere de universelle menneskerettighetene kan det ikke være noen over og noen på siden. Innsatsen for menneskerettighetene svekkes hvis pådrivere for disse rettighetene samtidig bryter dem, sier utenriksministeren.

- Forbudet mot tortur er absolutt og kan ikke fravikes under noen omstendighet. Spesialrapportørens funn om at det internasjonale regelverket ikke følges må tas på alvor av alle FNs medlemsstater, sier Støre.

Spesialrapportør Manfred Nowak mener at det skjer jevnlige og rutinemessig brudd på torturforbudet verden over. Han fremhever straffefrihet som en av hovedårsakene til denne utviklingen. Manfred Nowak har vært FNs spesialrapportør mot tortur i 6 år og har gjennom sine granskningsreiser bidratt til å dokumentere overgrep i en lang rekke land og situasjoner. Han har videre vært sentral i å dokumentere uthuling av torturforbudet og bruk av hemmelig fengsling i forbindelse med kampen mot terror.

- Nowaks rapport kommer samtidig med at det på nytt blir oppmerksomhet om sterkt kritikkverdige forhold i forbindelse med operasjoner i Irak og Afghanistan. Dette er alvorlig. Norge vil ta opp bruken av tortur og umenneskelig behandling i FNs menneskerettighetsråds høring av USA som finner sted neste uke. Vi spør spesielt USA hvilke konkrete etterforskningsskritt de har tatt i forbindelse med påstander om bruk av tortur og umenneskelig behandling i tilknytning til operasjonene i Irak og Afghanistan, sier utenriksministeren.