Statistisk sentralbyrå SSB

Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land, 2008 Økning i u-hjelp fra OECD-landene i 2008

Pressemelding   •   jan 12, 2010 14:56 CET

OECD-tall viser at offentlige utgifter til utviklingshjelp økte fra 0,28 prosent av den totale bruttonasjonalinntekten (BNI) i 2007 til 0,31 prosent i 2008. Justert for inflasjon og valutakursendringer økte u-hjelpen med 11,7 prosent i denne perioden.

Offentlige utgifter til utviklingshjelp i 2008 var totalt 121,5 milliarder dollar for organisasjonens medlemmer av Development Assistance Commitee (DAC). Av denne summen var 8,8 milliarder dollar gjeldsslettelse. Ser man bort fra sletting av gjeld samt justerer for inflasjon og valutakursendringer, økte utviklingshjelpen med 13,7 prosent.


Stadig langt fra FNs mål

For DAC-landene summert, utgjorde u-hjelpen 0,31 prosent av samlet bruttonasjonalinntekt i 2008, opp fra 0,28 prosent av BNI i 2007. Dette er fortsatt langt unna FNs mål om 0,7 prosent av BNI.

USA største bidragsyter også i 2008

USA ga 26,8 milliarder dollar i u-hjelp i 2008 og bidro dermed med mest for åttende år på rad. Etter USA fulgte Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Japan. USAs bidrag var betydelig høyere enn i 2007 da landet sto for 21,8 milliarder dollar i utviklingshjelp. I 2008 utgjorde USAs utgifter til u-hjelp 0,19 prosent av BNI.

Norge ga 0,88 prosent av BNI

Norges utgifter til utviklingshjelp var på 0,88 prosent av BNI i 2008, mens andelen for 2007 var på 0,95 prosent av BNI. Utviklingshjelpen økte fra 3,7 milliarder dollar til 4,0 milliarder dollar. Justert for pris- og valutakursendringer tilsvarer dette likevel en nedgang på 2,5 prosent fra 2007 til 2008.


Offentlige utgifter til utviklingshjelp. 2007-2008

Tabell: http://www.ssb.no/uhjelpoecd/