Bane NOR Eiendoms nyhetsrom

Utviklet Norges første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg

Pressemelding   •   nov 08, 2018 09:22 CET

Bane NOR Eiendom (byggherre) og JM Entreprenør (totalentreprenør) står bak boligkomplekset «Hollenderkvartalet», som nå er kåret til Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg.

«Hollenderkvartalet» ligger sentralt plassert i Schweigaards gate i Oslo og består av 62 leiligheter, samt næringslokaler på gateplan. Gjennom hele utviklingsprosjektet har miljø og kvalitet stått sentralt. Resultatet er at bygget har passivhusstandard og nå er BREEAM-NOR-sertifisert i klassen "Very Good".

- Vi er stolte over å ha utviklet Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Dette er et synlig bevis på at bærekraft og miljø står meget sentralt i vår virksomhet. Det ligger mange tøffe valg og strenge prioriteringer bak denne viktige miljø-merkelappen, sier prosjektsjef Sven Kruse-Jensen i Bane NOR Eiendom.

Kruse-Jensen forteller at de blant annet har lagt til rette for miljøvennlig transport i det nye boligkomplekset.

- Du finner ingen parkeringskjeller i «Hollenderkvartalet». I stedet har vi etablert en egen bildelingsordning for beboerne og lagt til rette for syklister ved å anlegge en stor innendørs sykkelparkering og et felles sykkelverksted i bakgården, sier han.

JM Entreprenør er stolt totalentreprenør
- Vi er svært stolt av å være de første i Norge som har levert et BREEAM-NOR-sertifisert boligbygg. En BREEAM-NOR-sertifisering som det Hollenderkvartalet har gjennomgått, gir boligkjøperne trygghet for at kvalitet og miljø er ivaretatt i det ferdige bygget. Jeg er sikker på at den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom dette prosjektet, vil bli stadig mer etterspurt, sier daglig leder Ole Kristian Ruud i JM Entreprenør.

- Det har vært krevende og lærerikt å oppfylle kravene til to så dominerende standarder som BREEAM-NOR og passivhus. Det har lagt føringer for de fleste valg vi har tatt og hatt stort fokus hele tiden fra prosjektering til overlevering. Særlig BREEAM-NOR-manualen stiller en rekke krav til hvordan vi skal bygge; alt fra materialvalg og tekniske løsninger, til hvordan riggen vår ble utformet», sier anleggsleder Thomas Rødseth i JM Entreprenør.


BREEAM for boligbygg
Som et ledd i utvidelse av den europeiske miljøsertifiseringen BREEAM, ble det i desember 2016 utgitt ny manual som for første gang åpnet for sertifisering av boligbygg i tillegg til nærings- og offentlige bygg. Som en prøveordning ble det valgt ut to prosjekter som skulle fungere som pilot for denne ordningen i Norge. Hollenderkvartalet var et av disse to norske prosjektene.Om JM Entreprenør
JM Entreprenør AS ble etablert i 2018. Selskapet ble utfisjonert fra JM Norge AS for å forsterke fokuset på entreprenørvirksomheten. JM Entreprenør er lokalisert på Lørenskog og utfører bygg-entrepriser i Oslo og Akershus. Selskapet har ca. 60 ansatte og en årlig omsetning på ca. 500 millioner NOK. Prosjektene strekker seg i karakter og omfang - fra kirker og kulturhus til kjøpesentre og boliger.
Morselskapet, JM AB, er en svært lønnsom og solid virksomhet som er børsnotert og omsetter for ca. 16 milliarder kroner årlig.

Om Bane NOR Eiendom

I Bane NOR Eiendom er all norsk jernbaneeiendom samlet. Porteføljen har en brutto verdi på 46 milliarder kroner og består blant annet av stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter.

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere og utvikler både næringsbygg og boliger på egen kjøl eller i samarbeid med andre. Bane NOR Eiendom er sin rolle bevisst og tar et særskilt ansvar for å utvikle attraktive og effektive knutepunkter og bidrar aktivt i by- og stedsutviklingen i Norge.

Sentralt i virksomheten står å tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for sykler og biler. Til togoperatørene tilbys funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og er en del av Bane NOR-konsernet. Samfunnsoppdraget er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

For mer informasjon, følg oss på Facebook og besøk vår nettside.