AF Gruppen ASA

Utøvelse av ansatteopsjoner i AF Gruppen ASA

Pressemelding   •   feb 15, 2011 09:15 CET

Det vises til børsmelding 10. januar 2011 vedrørende
tilbud til alle ansatte i AF Gruppen ASA (AFG) om å
innløse alle utestående opsjoner den 15. februar
2011.

I alt 5 163 750 opsjoner har i dag blitt utøvd av 787
ansatte i AF Gruppen. Volumveid gjennomsnittlig
innløsningskurs på opsjonene var NOK 25,15.

Vedlagt følger oversikt over primærinnsideres
transaksjoner i forbindelse med opsjonsinnløsningen.

Antall utestående ikke-utøvde opsjoner i AF Gruppen
ASA etter dagens transaksjoner er 0.


For ytterligere informasjon:

Konserndirektør finans, Sverre Hærem, tlf. 95 24 51 67
Finanskonsulent konsern, Lars Chr. Paulsen, tlf. 90
02 59 69