Mamut ASA

Utøvelse av opsjoner

Pressemelding   •   des 15, 2009 15:11 CET

Ansatte i Mamut ASA har innløst totalt 623.400 opsjoner til en gjennomsnittelig innløsningskurs NOK 6,00.

Som et resultat av innløsningen har styret i Mamut ASA den 15. desember vedtatt å gjennomføre en kapitalforhøyelse på 623.400 aksjer til tegningskurs NOK 6,00.

Når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil aksjekapitalen til Mamut ASA være NOK 32.584.825 fordelt på 65.169.650 aksjer hver pålydende NOK 0,50.

I påvente av registrering av de nye aksjene i Foretaksregisteret, har KAM Holding AS lånt ut 623.400 aksjer til Mamut ASA.

Kontakt:
Martin Kværnstuen, CFO, martink@mamut.com, +47 2320 3635