Den Norske Forleggerforeningen

Utradisjonelt samarbeid om framtidas skole

Pressemelding   •   feb 09, 2010 09:03 CET

Kampen om kundene settes på vent når norske forleggere for første gang går sammen om en vårlansering av digitale læremidler.
Norske forlag har siden nittitallet levert digitale læremidler til norske skoler. I dag samles de for første gang til en felles presentasjon av læremidlene for pressen.

Konkurransen forlagene imellom er ingen bekymring for Tom Skovdahl, leder for lærermiddelutvalget i Forleggerforeningen:

– Vi trenger et fritt læremiddelmarked. Fri konkurranse fører til flere og bedre produkter slik at lærerne får større valgfrihet og elvene bedre tilbud. Og det viktigste er tross alt at det utvikles gode læremidler med pedagogiske virkemidler til ethvert behov. Det er det elevene fortjener, og det er det vi lever av.

Forlagene har et bredt utvalg av digitale læremidler. I dag finnes det læremidler for alle trinn og tilbud i nesten alle fag i grunnutdanningen. Et eksempel er samfunnsfag for videregående skole, der det finnes 8 ulike læremidler som lærerne kan velge mellom, etter hvordan de liker å legge opp undervisningen, og etter hvordan de bedømmer behovet for alternative perspektiver .

Læremidlene bygger på forskjellige pedagogiske metoder, og tar i bruk datateknologi på ulike måter. Forlagene kan tilby noen heldigitale læremidler, men  de fleste inngår i læremiddelpakker med ulike komponenter – for eksempel lærebok,  nettside, og lyd-CD.

– Kombinasjonen av lærebøker og digitale ressurser er det elever og lærere foretrekker i dag. De rapporterer til oss at læringsutbyttet blir større når faget presenteres på ulike måter, fortsetter Skovdahl.


Mer informasjon om forlagenes digitale læremidler får du under forlagenes første digitale vårlansering i dag, tirsdag 9. februar kl. 11 på Elvebakken videregående skole i Oslo.


Mer informasjon:

·         Mer informasjon om forlagenes digitale læremidler: www.digitaleressurser.no
·          Elev-video på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=egJEeTkuRk0
·         Har du noen spørsmål til lanseringen? Send en melding på Twitter til @digitalskole


Detaljer for lanseringen:

Tidspunkt:                   Tirsdag, 9. februar kl 11:00
Sted:                           Formidlingsrommet på Elvebakken videregående skole,
Vestre Elvebakke 3, Oslo.

Pressekontakt:

Anja Sletteland
Geelmuyden.Kiese
Tlf. + 47 97 67 24 95
asl@geelmuyden-kiese.no