Statens landbruksforvaltning, SLF

Utredning om konkurransen i de nordiske gjødselmarkeder

Pressemelding   •   feb 08, 2010 11:39 CET

Det har blitt gjort en analyse av de nordiske mineralgjødselmarkeder og hvordan disse fungerer. Analysen er utarbeidet av medarbeidere ved Østlandsforskning og Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning som er sekretariat for styret for forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA).

Partene i Jordbruksavtalen besluttet i 2009 å be om en utredning av konkurransen i gjødselmarkedet. Utredningen belyser hvordan konkurransen i de nordiske mineralgjødselmarkeder fungerer, og hvordan gjødselmarkedene kan påvirke muligheten for å holde en annen prisutvikling enn i verdensmarkedene for øvrig.

Utredningen inneholder videre:

  • Struktur og adferd i markedet for mineralgjødsel
  • Historisk prisutvikling
  • Framtidig prisutvikling internationalt
  • Framtidig sammenheng mellom internationale og norske gjødselpriser

Les hele rapporten på NILFs hjemmesider