Samferdselsdepartementet

Utsettelse av aktuelle samferdselssaker

Pressemelding   •   des 18, 2009 08:43 CET

I forbindelse med samferdselsministerens sykemelding, vil avklaringen av enkelte saker bli utsatt til over nyttår. Dette gjelder blant annet datalagringsdirektivet med tilhørende høringsrunde.


Mandatet for videre utredning av høyhastighetsjernbane i Norge var planlagt oversendt Jernbaneverket innen utgangen av 2009. Dette vil også bli noe forsinket.

Samferdselsdepartementet har lagt opp til at sak om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS for drift av Torp skal fastsettes av Kongen i statsråd. På grunn av samferdselsministerens sykmelding, vil ikke saken bli ferdigstilt innen årsskiftet. Departementet har derfor forlenget konsesjonen til 31. mars 2010.