Blom ASA

Utsettelse av fremleggelsen av resultat for fjerde kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 17, 2010 09:06 CET

Det er ifm. revisjonen av 2009-regnskapet avdekket forhold som indikerer uregelmessigheter ved
regnskapsføringen i vårt spanske datterselskap.


De indikerte uregelmessigheter relaterer seg til grunnlaget for periodiseringen av inntekter av
prosjekter i regnskapsårene 2008 og 2009. På EBITDA-nivå (driftsresultat før av- og nedskrivninger) synes omfanget samlet for regnskapsårene 2008 og 2009 preliminært å være negativt i størrelsesordenen NOK 30 millioner.

Undersøkelser pågår fortsatt og styret i Blom ASA har nedsatt en granskningsgruppe i Spania som ledes av PWCs Forensic Services i Madrid.

Administrerende direktør for det spanske datterselskapet har fratrådt sin stilling med
umiddelbar virkning.

I tillegg vil det på grunnlag av generell negativ markedsutvikling og usikkerhet bli foretatt
nedskrivninger og avsetninger for fremtidig tap på hele prosjektporteføljen til det spanske
datterselskapet som vil belaste EBITDA 2009 med MNOK 20-30.

Hensyntatt ovennevnte justeringer forventes det at driftsinntektene for Blom konsernet preliminært vil ende på ca. NOK 140-160 millioner for fjerde kvartal 2009, og at preliminær EBITDA vil utgjøre ca. NOK 10-20 millioner.

Styret i Blom ASA har på grunn av usikkerhet knyttet til avslutning av årsregnskapet, besluttet å utsette fremleggelsen av resultatet for fjerde kvartal 2009 til fredag 26. februar 2010.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Dirk Blaauw, CEO Blom ASA, tlf: +47 22 13 19 20 eller
Lars Bakklund, CFO Blom ASA, tlf: +47 911 79 120

Source: Millistream