Kunnskapsdepartementet

Utsetter oppstart av ny førskolelærerutdanning

Pressemelding   •   nov 22, 2011 10:40 CET

For å sikre at morgendagens barnehage får den kompetansen som trengs, vil Kunnskapsdepartementet at kvaliteten på førskolelærerutdanningen skal styrkes ytterligere. Derfor utsettes oppstart av ny utdanning til studieåret 2013/2014.

-Skal vi få de ønskede endringer i førskolelærerutdanningen, er det viktig at vi gir oss selv tid. Nå får institusjonene mulighet til å foreta de gjennomgripende endringene i utdanningen som skal til for å få en reell kvalitetsheving. Det hviler et tungt ansvar på alle berørte om å bruke tiden godt, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Flere tiltak de siste årene har hatt som mål å øke kvaliteten i barnehagen. Utdanningen er allerede endret som følge av NOKUTs evaluering, ved at alle utdanningsinstitusjonene har laget egne oppfølgingsplaner for å ta tak i de viktigste anbefalingene. Dessuten satses det tungt på forskning innen barnehagefeltet. Kunnskapsdepartementet vil foreslå å organisere førskolelærerutdanningen i kunnskapsområder og samtidig legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan lage egne profiler på utdanningene.

- Vi vet at den viktigste faktoren for kvaliteten i barnehagen, er kompetansen til de ansatte. Derfor trenger vi en førsteklasses førskolelærerutdanning for å nå målene våre på barnehagefeltet. Vi vet hvor vi vil og vi holder stø kurs mot en modernisert førskolelærerutdanning, sier statsråd Tora Aasland.  

Kunnskapsdepartementet vil oppnevne en Følgegruppe som skal følge institusjonenes utviklingsarbeid tett. Følgegruppen skal både være en faglig sparringspartner for institusjonenes og et rådgivende organ for departementet. På trappene står også lanseringen av en stor kampanje for å rekrutture flere til førskolelærerutdanningen. –Vi trenger flere personer med et klokt hode og et godt hjerte til barnehagen, avslutter statsråd Tora Aasland.