Statens landbruksforvaltning, SLF

Utsolgt for norsk frukt

Pressemelding   •   des 01, 2009 16:12 CET

De siste partiene med norske epler ble solgt denne uken. Fra 1. desember gikk tollen ned til et minimum, og da er det importerte epler som overtar markedet fullt og helt. Dermed vil det ikke være mer norsk frukt å få før til neste sommer.

Kvaliteten på norske epler har vært meget bra i år, og spesielt på slutten av sesongen har den vært høy. Avlingene har vært relativt små, og omsetningen har gått fint. Det har til tross for små avlinger ikke vært mulig å ta ut målprisen i år, noe som i betydelig grad må tilskrives de lave internasjonale prisene på epler.

Veksthus
Omsetningen av norske agurker er stabil på rundt 40 tonn per uke i førjulsperioden. Prisen styres i hovedsak av importprisen, som er lav. For veksthussalatene er markedet preget av jevne tilførsler og stabile priser.

Frilandsgrønnsaker
Det er meget stor utsortering av løk på pakkeriene som følge av dårlig kvalitet. Løkmarkedet er for øvrig preget av et jevnt salg og stabile priser. Men det er stor konkurranse fra importert løk som jevnlig tas inn for å supplere markedet. Prisen på denne er meget lav. Prisen for norsk løk noteres til kr 5,44 per kg. Samme situasjon er det for purre, hvor det tilbys importert vare som til en viss grad er styrende for hvor høy prisen på norsk purre blir. Det er nå slutt på norsk vårløk.

For kål er det også lave priser internasjonalt, men foreløpig har ikke dette fått konsekvenser for prisen på den norske varen, som ligger rundt målpris og noteres til kr 4,54 per kg denne uken. Det er fortsatt et betydelig press i kålrotmarkedet, med tilbud av billig import fra Skottland og England, men inntil videre har det ikke fått så stor innvirkning på den norske prisen. I år er det lite norsk kålrot, så det vil uansett være behov for noe import. Prisen er tilnærmet uendret fra forrige uke, og noteres til kr 5,49 per kg. Det meldes for øvrig om at det i Rogaland fortsatt produseres og leveres blomkål til en meget høy kvalitet.

Gulrot har for tiden en meget jevn og fin kvalitet. Det er meget bra salg med en ukeomsetning på nærmere 500 tonn. Prisen noteres til kr 6,43 per kg. For de andre grønnsakene er det stabil omsetning og priser, med unntak for kruspersille hvor prisen denne uken gikk betydelig opp, og noteres til kr 17,89 per storbunt.

Poteter
Det er nå god kvalitet på poteter som er i butikk, men det meldes om stor utsortering på pakkeriene. Dette skyldes både indre feil og tendenser til bløtråte. Prisen er tilnærmet uendret fra forrige uke, og noteres til kr 2,90 per kg. Antall feilenheter som ligger til grunn for beregning av potetprisen er 7,9. For mandelpoteter er det noe forskjellig praksis i sorteringen. Noen omsetningsledd sorterer på minimum 30 g, mens andre bruker 40 g.  Prisen holder seg stabil og noteres til kr 6,13 per kg.