Venstre

Uttalelse: Bedre barnevern

Pressemelding   •   des 07, 2009 09:43 CET

06.12.2009 Et barnevern som ikke makter å gi barn den hjelpa de trenger, er resultat av politiske og organisatoriske valg. Barnevernsreformen i 2004 hadde mange gode intensjoner og tanken om et likeverdig tilbud til barn over hele landet er god. Det vi trenger nå er et kommunalt barnvern med nok ressurser og kompetanse.

I en ny Fafo-rapport (Fafo-rapport 2009:41) kommer det fram at det kommunale og statlige barnevernet har store samarbeidsproblemer. Rapporten viser at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en byråkratisk, ressurskrevende organisasjon som ikke bidrar til at de mest sårbare barna i Norge får den hjelpen de har krav på.

Kommuner som ønsker det må kunne overta et helhetlig ansvar for barnevernet, inkludert Bufetats oppgaver, slik Oslo har i dag. Trondheim hadde også positive erfaringer med en slik organisering gjennom det såkalte barnevernsforsøket.

Landsstyret i Venstre ber om at flere initiativ blir tatt i kommunene for å belyse tilstanden til det lokale barnevernet og at kommunene krever at regjeringen gjennomgår arbeidsfordelingen mellom kommune og stat.