Bjørge ASA

Uttalelse fra styret

Pressemelding   •   des 10, 2009 13:38 CET

Denne uttalelse er utarbeidet av styret i Bjørge ASA (heretter Selskapet) etter Verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl) §§ 6-16 og 6-19 i forbindelse med det pliktige tilbudet fra Bokn Invest AS, org. nr. 894 300 892 (heretter Tilbyder).

Tilbyder er et selskap som på tilbudstidspunktet er eiet av Aker Capital Fund AS og HV V Invest Delta AS som er kontrollert av private equity fondet HitecVision V LP. Aker Capital Fund AS er et
investeringsfond forvaltet av Converto Capital Management AS. Forut for gjennomføringen av det frivillige tilbudet var Aker Capital Fund AS Selskapets største aksjonær med en eierandel på ca 39,9 prosent.

Dagen før fremsettelsen av det pliktige tilbudet, 2. desember 2009, var Bokn Invest AS eier av 33 570 601 aksjer i Selskapet, som representerer 76,43 prosent av aksjene i Selskapet.

Tilbyder offentliggjorde 28. september 2009 at Tilbyder hadde som intensjon å fremsette tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Selskapet. Tilbyder fremsatte deretter frivillig tilbud datert 14. oktober 2009 om kjøp av samtlige aksjer i Selskapet. Ved utløpet av fristen for det frivillige tilbudet var Tilbyder eier av 33 494 601 aksjer. Etter tilbudsfristens utløp har Tilbyder ervervet ytterligere 76 000
aksjer.

Videre detaljer om det pliktige Tilbudet datert 2. desember 2009 er beskrevet i tilbudsdokumentet godkjent av Oslo Børs (heretter Tilbudet).

Fullstendig dokument vedlagt på www.newsweb.no
Source: Millistream / Hug