Venstre

Uttalelse: Tenk nytt om kraftlinjer

Pressemelding   •   des 07, 2009 09:45 CET

06.12.2009 Venstre vil nok engang utfordre regjeringen på å åpne for at flere kraftlinjer kan legges i sjøkabel og jordkabel i stedet for skjemmende luftspenn som innebærer store naturinngrep. Statnett og NVE har ikke funnet det ”lønnsomt” å legge kraftledninger i kabel på en eneste strekning.

Det er svært skuffende at den sittende regjering lar hensynet til utbygger gå foran miljøet, naturverdiene og unisone protester fra lokalbefolkningene.

Venstre mener at kostnadene ved bruk av norsk natur må tas med i regnskapet når nye kraftliner planlegges, og det må åpnes for å bruke sjøkabel og jordkabel der luftspenn kommer i konflikt med viktige miljø- og næringsinteresser.

Det er et krav at man tenker nytt i planlegging av nye kraftlinjer. Det uholdbart at nye linjer fortsatt baserer seg på en teknologi med en miljøprofil som ikke har endret seg på en mannsalder.