Justis- og politidepartementet

Uttransportering til Irak

Pressemelding   •   jan 26, 2010 22:07 CET

Politiets utlendingsenhet gjennomførte morgenen 26. januar en vellykket uttransportering av 13 irakere uten lovlig opphold i Norge. Seks av de uttransporterte var straffedømt.

– Det er viktig at Politiets utlendingsenhet (PU) fortsetter å effektuere utvisningsvedtak, sier justisminister Knut Storberget. Dette er et viktig signal om at personer som oppholder seg ulovlig i Norge, enten de har begått kriminalitet eller fått avslag på søknad om opphold, skal returnere.

Uttransporteringen ble utført i samarbeid med svenske myndigheter. Tidligere i januar gjennomførte PU en uttransportering til Nigeria i samarbeid med Det europeiske grensekontrollbyrået, Frontex. I desember 2009 uttransporterte PU 30 irakere til Bagdad med et chartret fly.

– Regjeringen fører en human og rettferdig asylpolitikk for at de som trenger beskyttelse skal få det. Derfor er det så viktig at de som ikke fyller vilkårene for opphold, drar hjem. Vi ønsker at personer med utreiseplikt drar frivillig, og vil stimulere flest mulig til å gjøre det, fremfor å vente på tvangsretur med politiet, sier justisministeren.

PU hadde i 2009 som mål å returnere 4150 personer. Politiet returnerte 209 flere enn det, og det ble gjort innenfor budsjettrammene. Totalt ble 4359 personer uten lovlig opphold returnert fra Norge i 2009. Det er 1468 flere enn året før, og er det høyeste antallet siden 2004. 3340 av de returnerte ble tvangsmessig uttransportert og 1019 personer forlot landet frivillig i fjor. Det er nesten dobbelt så mange frivillige returer som i 2008.

Målet for 2010 er å returnere 4900 personer.

– Regjeringen er opptatt av at Politiets utlendingsenhet skal fortsette innsatsen for å øke antallet uttransporteringer av personer med endelig avslag på sine asylsøknader, sier justisminister Knut Storberget.