Fiskeridirektoratet

Utvidet fiske etter rømt laks

Pressemelding   •   feb 18, 2011 15:57 CET

Tillatelsen til gjenfangst av laks etter rømming fra oppdrettsanlegget på Hitra er utvidet.

Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har i samarbeid med Fiskeridirektoratet åpnet for en utvidelse av gjenfangstområdet i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen for utvidet fiske er lite gjenfangst i de fire dagene gjenfangstfisket har pågått.

Det åpnes derfor for å fiske etter rømt oppdrettslaks i Trondheimsleia og ytre Trondheimsfjord i perioden 14. – 28. februar 2011. Det åpnes også for gjenfangstfiske i Vinjefjorden (Sør-Trøndelag), Hemnefjorden, Snillfjorden, Åstfjorden, Kråkvågfjorden og Stjørnfjorden.

Vedtaket er gjort med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 13 (jf. også åpningsforskriften av 13. mars 2003 § 4).

Det er åpnet for fiske etter rømt oppdrettslaks i Trondheimsleia og ytre Trondheimsfjord. Foto: Fiskeridirektoratet

Avgrensning
Området avgrenses av linjen Selnes (Agdenes) - Kvithyll (Rissa) i Trondheimsfjorden, linjen Garten-Storfosna-Fjellværøya i nord og linjen Smøla – Ertvågsøya (Aure) i sør (se kart i lenken under).

Vilkår
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:

  • Tillatelsen gjelder kilenot og krokgarn, og garn med minste maskevidde 55 mm.
  • Det kan fiskes innefor grensen for fastsatte fredningssoner utenfor vassdrag, likevel ikke nærmere grense elv/sjø enn 100 meter.
  • Det åpnes ikke for fiske i Kråkvågsvaet fuglefredningsområde.
  • Det er utsettingsplikt for villfisk av laks og sjøørret.

Vi gjør oppmerksom på at i sjøen har grunneieren eneretten til å fiske etter anadrom laksefisk og rømt oppdrettslaks med faststående bunden redskap, så langt hans grunn går (jf. § 16 b i lakseloven). Med tillatelse fra grunneier kan andre likevel fiske

Fylkesmannen ønsker tilbakemelding på eventuell fangst av villfisk av laks og sjøaure.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Ståle Hansen i Fiskeridirektoratet på telefon 03495 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på telefon 73 19 90 00 eller Fylkesmannen i Møre og Romsdal på telefon 71 025 84 43.

Kart over utvidet fangsttillatelse (1,96 MB)