Statens landbruksforvaltning, SLF

Utviklingstrekk i norsk jordbruk - nye statistikksider

Pressemelding   •   feb 19, 2010 17:03 CET

Statens landbruksforvaltning (SLF) ønsker å synliggjøre viktige sider ved norsk jordbruk og utviklingstrekk over tid, og har derfor utviklet nye sider for presentasjon av dette. På disse sidene finner du statistikk innen kvoteordningen for melk, antall dyr og jordbruksforetak, arealbruk og produserte mengder.

Enkel fremstilling
Formålet med sidene er å vise en enkel fremstilling av visse utviklingstrekk for jordbruket. Du vil finne tall på både nasjonalt - og fylkesnivå. Statistikken presenteres ved hjelp av diagrammer og tabeller med tilhørende forklaringer og kommentarer.

Eksempel fra de nye sidene - Produsert mengde kjøtt (tonn)

 

Produsert mengde kjøtt er et eksempel på hva som presenteres. Diagrammet viser at kylling- og svineproduksjonen utpeker seg som de produksjonene med størst vekst i perioden 2003 - 2009. Produksjon av sau/lam og storfe har holdt seg relativt stabil i samme periode.

Videre påfyll
SLF vil etterhvert fylle de ulike kategoriene (foretak, areal etc.) med mer innhold. I tillegg vil vi presentere flere områder innen norsk jordbruk.