Meteorologisk institutt

Uvanlig polart lavtrykk

Pressemelding   •   jan 11, 2010 10:05 CET

Akkurat nå ligger det et polart lavtrykk nord for Spitsbergen. Fenomenet i seg selv er ikke uvanlig på denne tiden av året, men plasseringen er veldig uvanlig.

Vervarslinga for Nord-Norge har ikke observert et polart lavtrykk så langt nord tidligere, blant annet fordi dette området pleier å være islagt, eller ha mye drivis. Drivis bidrar til at man ikke får den samme oppvarmingen som man får over rent, åpent hav. Det er resultatet av nettopp denne oppvarmingen vi ser nå.

Slik dannes de

For at et polart lavtrykk skal dannes er man avhengig av iskald atmosfære, et hav som er relativt varmt, og en åpen havstrekning med stor nok utstrekning til å varme opp luft som siger fra isen og utover havet. Reaksjonen når iskald luft møter varmt hav kan fort bli et polart lavtrykk - en hissig liten syklon.

Krever en forskjell på 43 °C

- Når det gjelder temperatur er "betingelsen" at  det er en temperaturforskjell på minimum 43 °C mellom havoverflaten og lufta i 6 kms høyde, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer.

- Temperaturen i lufta over det polare lavtrykket vi nå følger er svært kald, mens havet er relativt varmt. Akkurat nå ser vi at temperaturforskjellen mellom land og hav er ca. 45 °C.  Vindmålinger fra satellitten METOP2 viser dessuten vindstyrker på stiv kuling.

Her er det

 

Omrisset til Svalbard er merket med rødt. Det polare lavtrykket er den grårosa snurren nord for øygruppa.
Iskanten vises som store lyse isflak omgitt av oppsprukket is, i grått. Havet er sort på dette bildet, fordi det er relativt varmt. (Klikk på figuren for å gjøre den større)

Forbundet med fare

Redusert utbredelse av sjøis gir økt aktivitet av skipstrafikk og fiskeri i nye områder i Arktis. Derfor forskes det på sjøis og meteorologi, deriblant polare lavtrykk, for å bedre varslingen i slike områder.

Polare lavtrykk oppstår raskt, er forholdsvis lokale og dermed svært vanskelige å varsle. Vervarslinga for Nord-Norge har derfor etablert en gruppe med meteorologer som har spesialisert seg på fenomenet, og som arbeider med kartlegging og bedre rutiner for varsling.

Kontaktperson for media:
Vakthavende meteorolog Gunnar Noer, tlf. 77 62 13 00

 

Les mer

Les om polare lavtrykk og hvordan de dannes i MetLex