Meteorologisk institutt

Våren under temperaturnormalen

Pressemelding   •   feb 23, 2010 10:00 CET

Temperatur for våren vil i hovedsak ligge under normalen.

Med unntak av fjellområdene i Sør-Norge og Finnmarkskysten viser sesongvarselet for de tre vårmånedene mars, april og mai at temperaturen skal ligge under normalen i hele Norge.

  • I store deler av landet indikerer varselet en middeltemperatur på 0 - 0,5 °C under normalen.
  • I deler av Nord-Trøndelag og Nordland er den 0,5 - 1,0 °C under normalen.

Temperaturnormalen som vi sammenlikner med er gjennomsnittstemperatur i perioden 1961-1990. Denne perioden var noe kjøligere enn de siste tiårene har vært.

 

 

 

Anslått temperaturavvik fra normalen i perioden mars 2010 til mai 2010. Det er viktig å være oppmerksom på at verdiene som vises på kartet er midlet over tre måneder. Altså sier verdiene intet om den enkelte måned i perioden.