Universitetet i Bergen

Væske- og proteinlekkasje ved hevelse

Pressemelding   •   feb 11, 2010 09:22 CET

Øyvind Sverre Svendsen disputerer fredag 12. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Microvascular fluid and protein exchange in inflammation and lymphedema”.

Ødem er opphopning av vevsvæske som blant annet oppstår i forbindelse med betennelsestilstander. Dette kan føre til organsvikt. Lymfødem, dvs opphopning av væske på grunn av sviktende lymfedrenasje, er et stort helseproblem og er ofte er vanskelig å behandle. Målet med denne avhandlingen har vært å studere prosesser som er involvert ved disse tilstandene, for å identifisere potensielle terapeutiske angrepspunkt.

Det foregår kontinuerlig en transport av væske og proteiner fra blodbanen ut til det omkringliggende vevet. Væsken og proteinene blir drenert videre med lymfesystemet, og dette hindrer væskeopphopning, hevelse og ødem.

Avhandlingen konkluderer med at det kollagenbindende α11β1-integrinet, som er et membranprotein på bindevevsceller, spiller en rolle for bindevevets evne til kontraksjon, og dermed for den økte væsketransporten som oppstår ved betennelse. Denne prosessen kan påvirkes ved å tilføre insulin, som viser seg å stimulere bindevevskontraksjon via et annet membranprotein; αvβ3-integrinet. Dette integrinet viser seg også å spille en rolle for proteintransporten over blodkarene i hjertets mikrosirkulasjon.

Kronisk lymfødem er assosiert med fibrose og fettavleiring. Resultatene i denne avhandlingen viser at årsakene til disse forandringene er komplekse, og at redusert lymfefunksjon og typisk ødem alene ikke gir den fullstendige forklaringen til disse forandringene.

Lymfotoxiner er små signalproteiner som er viktige for dannelse av lymfeknuter og annet lymfoid vev. I det siste arbeidet i avhandlingen studeres betydningen av lymfotoxiner for væsketransport over blodkar, for lymfefunksjonen og for nydannelse av lymfekar.

Avhandlingen gir ny kunnskap om utvikling av ødem, som forhåpentligvis kan gi grunnlag for utvikling av bedre behandlingsalternativer i framtiden.

Personalia:
Øyvind Sverre Svendsen er født 1971 og oppvokst på Hundvåg i Stavanger. Han avla i 1998 cand.med. graden ved Universitetet i Bergen, og er spesialist i anestesiologi. Etter turnustjeneste i Møre og Romsdal har han jobbet ved Kirurgisk serviceklinikk (anestesi- og intensivavdelingen), Haukeland Universitetssjukehus. Fra 2005 har han kombinert klinisk arbeid med forskning ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen. Han har i denne perioden mottatt doktorgradsstipend fra Helse-Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.02.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Starling 1896. Kliniske implikasjoner for behandling og monitorering av pasienter med septisk sjokk."
Sted: Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.02.2010, kl. 12:15, Auditorium 1, BBB, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Øyvind Sverre Svendsen, tlf: 47 81 59 87 / 55 58 60 38, epost: oyvind.svendsen@biomed.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.