Oslo kommune - Byrådet

Vaksinering av ALLE i Bydel Frogner 1. - 3. des. kl. 14-18

Pressemelding   •   des 01, 2009 10:04 CET

Tirsdag 1.12., onsdag 2.12 og torsdag 3.12. kl. 14.00-18.00 i Sommmerrogt. 1,

Solli plass vaksineres ALLE

OGSÅ

FASTLEGENE / ALERIS /
BOGSTADVEIEN LEGEVAKT
vaksinerer ALLE alderstrinn

Barn under 10 år og immunsupprimerte skal ha 2 doser, men ingen får dose nr. 2 før alle har fått tilbud om dose nr. 1.

Informasjonen oppdateres daglig.____________________________________________________________________________________________________
Se om du tilhører Bydel Frogner Vaksinering i andre bydeler

Ingen timebestilling. Voksne kr. 100 (kort/kontant). Etter vaksinering må en vente 20 minutter.

Ta med legitimasjon og egenerklæringsskjema som du fyller ut på forhånd (pdf)
Følg med på www.bfr.oslo.kommune.no som oppdateres daglig eller ring bydelens pandemitelefon 23 42 50 63               
Mer info: www.pandemi.no