Olje- og energidepartementet

Valemon - Et stort utbyggingsprosjekt i modent område

Pressemelding   •   okt 25, 2010 09:36 CEST

Olje- og energidepartementet mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for Valemon-feltet i Nordsjøen. Statoil er operatør for utbyggingen. De andre rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Petoro AS, AS Norske Shell og Total E&P Norge AS.

- Jeg er glad for å ha mottatt en utbyggingsplan for Valemonfeltet. Valemon ble funnet så tidlig som i 1985, og rettighetshaverne har arbeidet lenge med utbyggingen. Dette viser at grundig arbeid med feltene gir resultater, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen mellom Gullfaks og Kvitebjørn. De utvinnbare reservene er i følge operatøren på 26 milliarder Sm3 gass og 5 millioner Sm3 kondensat. Investeringene er beregnet til nærmere 20 milliarder kroner. Utbyggingsløsningen skal tilrettelegge for eventuell utbygging av prospekter i området.

Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet med en produksjonsplattform med en enkel separasjonsprossess. Rikgassen planlegges eksportert til Heimdal for deretter å gå videre til Storbritannia eller kontinentet. Kondensatet vil bli eksportert til Kvitebjørn og videre til Mongstad. Produksjonsplattformen vil være ubemannet ved normal drift. Valemon vil etter planen starte produksjonen i 2014.

- Innsendelsen av utbyggingsplanen viser at selskapene fortsatt ser muligheter for store utbygginger i modne områder på norsk sokkel. I behandlingen av utbyggingsplanen vil jeg legge vekt på at vi får til gode løsninger. Det vil blant annet være viktig for meg at en eventuell utbygging av Valemon også bidrar til gode områdeløsninger, sier Riis-Johansen.