BWG Homes ASA

Valutakonvertering av langsiktig gjeld

Pressemelding   •   okt 12, 2010 09:05 CEST

BWG Homes ASA har som følge av den fordelaktige utviklingen i NOK/SEK kursen
konvertert MNOK 633 av konsernets langsiktige gjeld til svensk kronegjeld (MSEK
723). Konverteringen er gjort til kurs NOK/SEK 87,50.

Konsernets langsiktige gjeld per utgangen av 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK
1 108.

Konsernet har med dette realisert en gjeldsreduksjon som følge av
kursutviklingen fra desember 2009 til oktober 2010 på ca MNOK 57. BWG Homes
oppnådde i 2009 en gjeldsreduksjon som følge av kursutviklingen på ca MNOK 90.

Konverteringen gir ingen umiddelbare resultateffekter eller
kontantstrømeffekter. Fremover vil det konverterte beløp medføre at bokført
langsiktig rentebærende gjeld igjen svinger med endringer i kursforholdet
NOK/SEK.

Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1450936]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: BWG Homes ASA via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug