Norsk Ved

Vannmagasinenes fyllingsgrad bekymrer, få vinterveden i hus!

Pressemelding   •   sep 30, 2010 10:50 CEST

-Dersom folk ikke har fått vinterveden i hus enda, så bør det gjøres nå. Og bestill gjerne så mye at du har reserve også for en eventuell ny ekstra kald vinter. Da har du fastpris på boligoppvarming hele vinteren uansett vannmagasinenes fyllingsgrad. I tillegg gir vedlageret god varmeberedskap hvis det skulle oppstå strømbrudd. Det sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i vedprodusentenes interesseforum Norsk Ved.

Lite vann i magasinene i år
En del forbrukere gikk tom for ved utpå ettervinteren 2010. Vedprodusentene gjorde hva de kunne for å levere, og flere satte i gang med kunstig tørking av ved i tørkehaller. Vedprodusentene forsøker å produsere ved for levering hele fyringssesongen. Men det er helt klart en fordel både for forbrukere og vedprodusenter at man bestiller ved i god tid før snø og kulde for alvor setter inn. Da får forbrukerne et lager med klimavennlig bioenergi til fastpris pr kWh vedvarme hele vinteren. Dette i motsetning til strømprisene som kan bli høye. For fyllingsgraden i vannmagasinene er ikke hyggelig lesning. I uke 38 var fyllingsgraden kun 68,6 %. For ett år siden lå fyllingsgraden i samme uke på 86,6 %. Fyllingsgraden denne uken i år var altså 18 prosentpoeng lavere.

I praksis betyr dette at vannmagasinene i uke 38 i år hadde et energipotensiale som er ca 15 milliarder kWh mindre enn i tilsvarende periode i fjor. Til sammenligning er strømforbruket i Oslo ca 9 milliarder kWh i året.

-Hvorvidt vannmagasinene fylles opp i løpet av høsten, er ennå usikkert, sier Stranna Larsen. – Sentrale aktører innen energiforsyningen er bekymret for høye strømpriser utover vinteren. Men en ting er helt sikkert. Forbrukere som har rikelig med ved i vedlageret, de trenger ikke bekymre seg for eventuelt stigende strømpriser pga vannmagasinenes manglende fyllingsgrad.

Sterk økning av vedforbruket i fjor
Forrige vinter med langvarig og stabil vinterkulde gjorde at etterspørselen etter ved økte meget sterkt. Hardkulda kom for alvor i januar og februar 2010, men undersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå viser at allerede i 2009 økte vedforbruket med 9 % sammenlignet med 2008.

I 2009 utgjorde vedforbruket en innfyrt energimengde på hele 7,3 milliarder kWh i boliger og fritidsboliger. Dette tilsvarer over 11 ganger så mye som det årlig produseres i Alta kraftverk, 655 millioner kWh,

Og kun økningen i innfyrt vedforbruk fra 2008 til 2009 utgjorde ca 600 millioner kWh, altså nesten en hel årlig kraftproduksjon fra Alta kraftverk.

Skift til energieffektive, moderne ovner!
-Dessverre er det mye av varmenergien fra ved som mange ikke får utnyttet. For fremdeles fyrer en del i gamle ovner med lav utnyttelse av energien, sier Stranna Larsen. Statistisk Sentralbyrå setter i sine beregninger energiutnyttelsen i gamle ovner til ca 40 %. Nye varmeeffektive vedovner kan ha opp mot 80 % utnytting av energien. Vedfyringskjeler for sentralvarmeanlegg ligger på 90 %. Med en ny, energieffektiv vedovn får man vesentlig mer varme fra samme vedmengde, og tilsvarende redusert pris pr kWh vedvarme. –Utskiftning av den gamle vedovnen er derfor noe som forbrukerne absolutt bør vurdere, sier Stranna Larsen.

Kontaktperson for denne pressemeldingen:
Fagsjef Øyvind Stranna Larsen, Norsk Ved
e-post:strannalarsen@gmail.com
Tlf 32 76 70 22
Mobil: 480 96 833
Norsk Ved sin hjemmeside: www.norskved.no